The page cannot be displayed because you are using Internet Explorer version 8 or lower.

Please consider upgrading your browser here

Vi bruger cookies på denne hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Accepter

 
 
 
 

1926 - Nordisk Insulinfond underskriver vedtægter

11. december 1926 signerer August Krogh og H.C. Hagedorn (foto) vedtægterne for Nordisk Insulinfond. Af disse fremgår bl.a., at fonden ”har til Formaal at forvalte de ved NORDISK INSULINLABORATORIUM’s Virksomhed indvundne Beløb.” Fonden skal støtte forskning i fysiologi og endokrinologi. Der var allerede i 1925 holdt konstituerende møde og nedsat en bestyrelse beståede af en række nordiske forskere og med August Krogh som formand. Det bliver bestyrelsens opgave at beslutter, hvem der skal ydes støtte til.

Close