The page cannot be displayed because you are using Internet Explorer version 8 or lower.

Please consider upgrading your browser here

Vi bruger cookies på denne hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Accepter

 
 
 
 

1951 - Novo’s Fond stiftes

Novo’s Fond dannes 1. januar med Thorvald Pedersen som bestyrelsesformand og med ham og Harald Pedersen som livsvarige medlemmer. Beslutningen om oprettelsen blev forelagt på den årlige generalforsamling i Novo Terapeutisk Laboratorium A/S, hvor man vedtog at yde 100.000 kr.af overskuddet til oprettelse af en fond. Af formålsparagraffen fremgår, at fondens formål er ”at yde bistand til sociale, humanitære eller videnskabelige formål”. Denne formulering genfindes i dag i Novo Nordisk Fondens formålsparagraf, blot i omvendt rækkefølge. Endvidere fremgår det af Novo’s Fonds vedtægter, at fondsbestyrelsen med sine dispositioner også skal tage hensyn til ”at Selskabets tarv varetages på bedste måde”. Det bliver bestyrelsens opgave at beslutter, hvem der skal ydes støtte til.

Close