The page cannot be displayed because you are using Internet Explorer version 8 or lower.

Please consider upgrading your browser here

Vi bruger cookies på denne hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Accepter

 
 
 
 

1959 - Novo’s Fond etablerer lægevidenskabeligt udvalg

Der er i Novo’s Fonds bestyrelse almindelig enighed om, at midler fra fonden bedst når frem til de steder, hvor der virkelig er behov for dem, hvis de kan ansøges. Samtidig ønsker man sig dog ikke, at ansøgende institutioner skal kunne se sig sure på selskabet og evt. stoppe med at benytte selskabets produkter, hvis de får afslag på en ansøgning. Bestyrelsen beslutter derfor at nedsætte et udvalg med både interne og eksterne medlemmer til at tage stilling til ansøgninger. Udvalget kommer til at bestå at fire medlemmer; H. H. Ussing (foto) og Poul Iversen fra fondens bestyrelse samt en fra hvert af de medicinske fakulteter i København og Århus, hhv. Erik Husfeldt og Knud Lundbæk, to af tidens største danske lægekapaciteter. Udvalget skal varetage ”medicinen og dertil knyttede naturvidenskabelige områder”. Dette bliver starten på den endnu eksisterende Læge- og Naturvidenskabelige Komite og samtidig begyndelsen på den udvalgs- og komitestruktur, der kendetegner Novo Nordisk Fonden i dag.

Close