The page cannot be displayed because you are using Internet Explorer version 8 or lower.

Please consider upgrading your browser here

Vi bruger cookies på denne hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Accepter

 
 
 
 

En forskningsklynge i verdensklasse

Formålet med disse milliardsatsninger er at skabe en klynge af forskningscentre, der kan tiltrække og fastholde verdens bedste forskere og danne grundlag for et internationalt orienteret og innovativt forskningsmiljø af højeste kvalitet til gavn for alle.

 

Sten Scheibye, bestyrelsesformand, Novo Nordisk Fonden

Gå til den dedikerede hjemmeside for Copenhagen Bioscience Cluster (findes kun på engelsk).

Siden 2007 har Novo Nordisk Fonden bevilget støtte på i alt DKK 3,7 milliarder til etableringen af fire store forskningscentre og en national biobank i Københavnsregionen. Centrenes forskningsområder er hhv. proteiner, stamceller, metabolisme og biobæredygtighed.

Ambitionen er at skabe en klynge af centre, samarbejdsinitiativer og infrastrukturer som udgør et fremragende kundskabsmiljø med forskning i verdensklasse. Dermed gøres regionen til et internationalt fyrtårn inden for biovidenskabelig forskning. Dette skal ske ved at udvikle og styrke de videnskabelige kompetencer, tiltrække de bedste forskere og skabe grobund for at opnå banebrydende forskningsresultater.

Forskningscentre

Visionen er, at centrene kan bidrage til at finde løsninger på nogle af de udfordringer, der truer den globale sundhed og velfærd, f.eks. diabetes og udtømning af naturens ressourcer.

Bevillingerne til centrene giver et langsigtet perspektiv med støtte i minimum 10 år. Kombineret med den substantielle finansiering er dette vigtige elementer for indfrielse af ambitionen.

Klyngen er etableret i partnerskab med offentlige vidensinstitutioner, der i deres ansøgning til fonden giver tilsagn om at indhuse centrene. Beslutningen om at bevilge støtte træffes af Novo Nordisk Fondens bestyrelse.

Fonden støtter fri og uafhængig forskning. Forskere har fuld publikationsfrihed og bestemmer selv deres forskningsprioriteter. Ejerskabet til forskningsresultaterne tilfalder forskerne og de offentlige vidensinstitutioner.

Pulserende synergi og succes

GEOGRAFISK NÆRHED

Forskningsklyngen ligger i Københavnsregionen, hvor Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og flere universitetshospitaler og forskningsinstitutioner er placeret, og hvor også biofarmaceutiske og bioteknologiske virksomheder har base. Dette giver mulighed for interaktion og samarbejde.

Et mål med forskningscentrenes geografiske nærhed er, at der centrene imellem opstår et dynamisk, innovativt miljø, som kan skabe frugtbare samarbejder på tværs af fagområder i kraft af centrenes nærtbeslægtede vidensområder. Resultatet er synergi i form af gensidig inspiration og vidensdeling, som hverken centrene eller de enkelte forskergrupper ville opnå hver for sig.

Som et led i strategien om at gøre København til et omdrejningspunkt for biovidenskabelig forskning har fonden fra 2012 etableret konferencerækken Copenhagen Bioscience Conferences samt ph.d.-programmet Copenhagen Bioscience PhD Programme.

Læs mere i folderen om centerklyngen, klik her.

Læs mere om Copenhagen Bioscience Conferences, klik her.

Læs mere om Copenhagen Bioscience PhD Programme, klik her.