The page cannot be displayed because you are using Internet Explorer version 8 or lower.

Please consider upgrading your browser here

Vi bruger cookies på denne hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Accepter

 
 
 
 

Hvad er fonden?

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to formål; at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen, og at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Fra forskning til innovation

Et af Novo Nordisk Fondens strategiske mål er at bygge bro mellem de gode biomedicinske og bioteknologiske opdagelser, som forskerne gør, og opdagelsernes kommercielle anvendelse.

I de forskellige stadier af innovationsprocessen er behovet for støtte forskelligt, idet de tekniske og kommercielle aktiviteter udvikler sig gennem hele forløbet. Fonden støtter derfor en række forskellige initiativer – enten direkte eller via sit ejerskab af Novo A/S – og dækker dermed hele innovationsværdikæden fra forskningsfund til kommercialisering af nye diagnostiske metoder, behandlinger, hjælpemidler og teknologier.

 

De FEM stadier
 

 

Forskning:

Novo Nordisk Fonden støtter biomedicinsk og bioteknologisk forskning af høj kvalitet. Fonden katalyserer skabelsen af stærke forskningsmiljøer med fokus på nytænkning. Dette skal skabe gode betingelser for at gøre anvendelsesorienterede fund med potentiale for kommercialisering.

 

 
 

Exploratory pre-seed:

I den spæde begyndelse handler det om at afprøve, om et fund eller en idé, der er opstået på basis af forskning, holder vand og kan kommercialiseres. Det kræver finansiering, dels til at teste og udvikle den gode idé, og dels til at undersøge patenterings- og markedsmulighederne. Forskere med forankring på et nordisk universitet eller hospital kan søge fondens udvalg for exploratory pre-seed grants om en bevilling til formålet. Støtterammen er DKK 12 millioner årligt.

 
 

Pre-seed:

Når de videnskabelige og kommercielle muligheder ved et fund eller en idé er afdækket i større grad, kan forskeren ansøge om en preseed-bevilling fra fonden. Fælles for de to pre-seedprogrammer er, at fonden i samarbejde med Novo A/S støtter innovationsmodningsprocessen på samme vilkår, som den støtter forskning – nemlig i form af donationer til ansøgerne. Fra 2014 til 2015 er støtterammen hævet fra DKK 20 millioner til DKK 25 millioner.

 

 
 

Seed:

Er en idé så bæredygtig og lovende, at den klarer sig frem til det næste stadie, som indebærer mere omfattende tekniske og kommercielle aktiviteter, er der tale om egentlige investeringer i en seed-stadie-virksomhed.

På dette stadie får Novo A/S indflydelse i det spirende selskab ved medlemskab af bestyrelsen.

 

 
 

Venture:

Viser et spirende selskab sig at have et lovende kommercielt potentiale, kan Novo A/S foretage en ventureinvestering og tilføre betydelige midler til videreudvikling af konceptet og selskabet. Mens der i pre-seed- og seed-stadierne er fokus på Norden, foretages venture-investeringer tillige i andre europæiske lande og i USA.

 

 

En stærk innovationskultur

Hverken excellent forskning eller den rette finansiering af ideer kan i sig selv føre til innovation. Det kræver også de rigtige mennesker. Både mennesker, som evner at drive forskningen derhen, hvor det innovative potentiale kan udfoldes og dygtige iværksættere, der kan drive den lille biotekvirksomhed fremad.

Derfor arbejder fonden for, at der skabes en stærk innovationskultur i Danmark og i de øvrige nordiske lande. Fondens initiativer skal katalysere, at der skabes dynamiske, pulserende og kreative forskningsmiljøer med fokus på nytænkning.