The page cannot be displayed because you are using Internet Explorer version 8 or lower.

Please consider upgrading your browser here

Vi bruger cookies på denne hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Accepter

 
 
 
 

Projektstøtte i Klinisk og Translationel Lægevidenskab

Legatmidler:
DKK 50 mio.

 

Ansøgningsskema:
Udarbejdes via fondens hjemmeside fra 10. august 2017
 

Ansøgningstermin:
21. september 2017 kl. 16.00


Annoncering af evalueringer:
Medio december 2017

 

Tidligst startdato på projektet:
1. januar 2018

 

Senest startdato på projektet:
30. november 2018

Komite for Klinisk og Translationel Lægevidenskab

Lars Fugger, Jens Otto Lunde Jørgensen, Erik Ilsø Christensen, Finn Cilius Nielsen, Gedske Daugaard, Henrik Toft Sørensen, Jørgen Frøkiær, Mogens Vestergaard, Jan Gerstoft

Link to committee

Bemærk at opslaget og ansøgningsvejledningen vil blive opdateret inden næste ansøgningsrunde åbner.

FORMÅL

Novo Nordisk Fondens mål er, at fremme dansk sundhedsvidenskabelig forskning af høj international kvalitet og inviterer med dette opslag ansøgninger til projekter i Danmark inden for klinisk og basal biomedicinsk forskning.

FORUDSÆTNINGER

Projektet skal være forankret ved et universitet, hospital eller anden vidensinstitution i Danmark.
Det er en forudsætning, at ansøger er ved at etablere sig som selvstændig forsker, eller allerede har etableret sit eget forskningsfelt og demonstreret evne til at gennemføre original forskning på højt internationalt niveau.

STØTTE

Der er i alt DKK 50 millioner til uddeling, til dækning af:

  • 1-, 2- og 3-årige projektbevillinger på DKK 300.000-700.000 pr. budgetår.
  • Dækning af udgifter til materialer, herunder forsøgsdyr, mindre apparatur, og løn til videnskabelig og teknisk medhjælp samt forskningsårsstuderende.

Ansøgningen skal beskrive et klart defineret forskningsprojekt med tilpasset budget. Projektet kan være et isoleret, afgrænset projekt eller en klart defineret del af et større, igangværende projekt. I tilfælde af det sidste, bør det større projekt også kort beskrives i ansøgningen.

ANSØGNINGSPROCES

Ansøgningen skal udfyldes og indsendes via fondens internetbaserede ansøgningssystem, som kan tilgås via linket til venstre.

Det er vigtigt, at ansøger sætter sig grundigt ind i ”Information og vejledning til ansøgere”, inden ansøgningsprocessen startes, da dette dokument indeholder det komplette opslag samt detaljeret information om ansøgningsprocessen.

Ansøgningen vil blive evalueret af Læge- og Naturvidenskabelige Komite.

 

Kontakt

Ursula Bach

Grant Administrator

Tlf.: +45 3527 6609

Email: urba@novo.dk