The page cannot be displayed because you are using Internet Explorer version 8 or lower.

Please consider upgrading your browser here

Vi bruger cookies på denne hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Accepter

 
 
 
 

Mads Øvlisen postdocstipendier

Legatmidler
DKK 6 mio.

 

Ansøgningsrunde åbner:
1. november 2018

 

Ansøgningsfrist:
16. januar 2019 kl. 14.00

 

 

Dette er et årligt tilbagevendende opslag.
Næste ansøgningsrunde forventes at åbne i november 2019.

Ansøg nu

Komite for Forskning i Kunst og Kunsthistorie

Jacob Wamberg, Mads Øvlisen, Maria Fabricius Hansen, Marianne Torp, Sanne Kofod Olsen

Link to committee

Ansøgningsvejledning er blevet opdatereret per 31. oktober 2018

FORMÅL

Novo Nordisk Fonden ønsker at give talentfulde forskere mulighed for - som led i deres forskerkarriere - at gennemføre forskningsprojekter af høj kvalitet og derigennem yde et væsentligt bidrag til den kunsthistoriske og kunstneriske forskning i Danmark.

 

Novo Nordisk Fonden indkalder med dette opslag ansøgninger til uddeling af op til fire postdocstipendier.

 

FORUDSÆTNINGER

For at komme i betragtning til et stipendium, skal ansøger have erhvervet en ph.d.-grad eller lignende kvalifikationer (f.eks. magisterkonferens suppleret med senere forskning eller anden tilsvarende forskningsaktivitet). Det er krav, at ph.d.-afhandlingen eller tilsvarende er forsvaret og tildeling af ph.d.-grad er opnået inden indsendelse af ansøgning.

 

Ansøgere til det praksisbaserede stipendium kan komme i betragtning med opnået uddannelse på kandidatniveau suppleret med professionel kunstnerisk eller kuratorisk praksis og substantiel kunstnerisk eller kuratorisk produktion.

 

Alle ansøgere skal være tilknyttet et universitet, museum eller anden vidensinstitution (administrerende værtsinstitution) i Danmark under postdocforløbet. Ansøgere behøver ikke at være ansat ved værtsinstitutionen på ansøgningstidspunktet, men et husningstilsagn skal indsendes med ansøgningen.

 

Bemærk, at nogle universiteter og institutioner kan have interne ansøgningsfrister, der ligger før Novo Nordisk Fondens ansøgningsfrist og ansøgere opfordres derfor til at kontakte en relevant værtsinstitution tidligt i ansøgningsforløbet.

 

FORSKNINGSFELTER

Der uddeles i alt op til 4 stipendier til støtte af 2-årige postdocprojekter for talentfulde forskere inden for følgende forskningsfelter:
 

  • 2 postdocstipendier i kunsthistorie tildeles ansøgere, hvis forskningsprojekter ligger inden for det kunsthistoriske fagområde med særligt henblik på kunsthistoriske og/eller kunstteoretiske emner. Projekterne kan relatere til alle perioder inden for en international eller dansk kontekst.
     
  • 1 postdocstipendium i praksisbaseret kunst tildeles en ansøger, hvis forskningsprojekt tager udgangspunkt i ansøgers billedkunstneriske eller kuratoriske praksis.
     
  • 1 postdocstipendium i kunst & naturvidenskab tildeles en ansøger, hvis forskningsprojekt går på tværs af discipliner og retter sig mod udforskning af interaktionen mellem kunsthistorie & naturvidenskab i bred forstand, herunder også bio- og lægevidenskabelige discipliner og/eller teknologi i samtidsrettede eller historiske kontekster.

 

Læs mere om postdocstipendierne i ansøgningsvejledningen.

 

STØTTE

Der kan ansøges om op til DKK 1,5 mio. per stipendium til dækning af egen løn, tilskud til drift, rejseomkostninger og administrationsbidrag.

 

ANSØGNINSPROCES

Det er vigtigt, at ansøger læser vejledningen grundigt og i sin helhed, inden ansøgningsprocessen startes, da denne indeholder det komplette opslag samt detaljeret information om ansøgningsprocessen. Ansøgningen skal udfyldes og indsendes via fondens ansøgningssystem, som er tilgængeligt fra den 1. november 2018. Ansøgningen kan udfærdiges på dansk eller engelsk.

 

Kontakt

Henriette Balslev

Senior Administrator

Tlf.: +45 3527 6622

Email: hbe@novo.dk

Relaterede Nyheder