The page cannot be displayed because you are using Internet Explorer version 8 or lower.

Please consider upgrading your browser here

Vi bruger cookies på denne hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Accepter

 
 
 
 

Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability

Biosustainability udgør en stor samfundsøkonomisk drivkraft i de kommende årtier. Design, konstruktion og optimering af cellefabrikker er et afgørende tema. Centret skal være et af verdens førende på dette område.

 

BERNHARD PALSSON, PROFESSOR, LEDER AF NOVO NORDISK FOUNDATION CENTER FOR BIOSUSTAINABILITY

EN BIOBASERET, BÆREDYGTIG LØSNING

En lang række varer, f.eks. plastikposer, legetøj, lægemidler og ingredienser til fødevarer, fremstilles i dag i vidt omfang af kemiske stoffer baseret på råolie eller udvundet fra planter. Men produktionsmetoderne tærer på naturens ressourcer og er ikke bæredygtig.

Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability er verdens første tværdisciplinære forskningscenter inden for biobaseret bæredygtighed. Centret har en ambition om at udvikle ny viden og teknologi, der kan drive omlægningen af den oliebaserede kemikalieindustri til en mere bæredygtig biobaseret produktion. Her skal kemikalier i stedet produceres ved hjælp af højtspecialiserede cellekulturer – såkaldte cellefabrikker.

En forudsætning for omlægningen er, at biobaseret kemikalieproduktion kan konkurrere på prisen med de konventionelle metoder, der typisk er oliebaserede. Centrets forskere arbejder derfor på at designe effektive cellefabrikker, som kan producere de ønskede biologiske og kemiske molekyler til f.eks. plastikprodukter. Målet er at reducere omkostningerne i forbindelse med udviklingen af cellefabrikkerne og dermed øge konkurrenceevnen for biobaseret produktion.

Et af centerets fokusområder er at undersøge, præcis hvilke molekyler det er teknisk muligt at fremstille med cellefabrikker. Desuden forsker centret i at udvikle bedre og mere hårdføre cellefabrikker til f.eks. effektiv fremstilling af lægemidler.

Centret samarbejder med verdens førende forskere på området og har indgået strategiske samarbejder med universiteter i USA, Sverige, Sydkorea og Danmark. Med etableringen af centeret har Danmark fået et unikt internationalt forskningsmiljø, der rummer den forskningstyngde og -bredde, der er afgørende for, at målene kan nås.

Centret lægger stor vægt på innovation, og arbejder tæt sammen med biotekvirksomheder og den kemiske industri for at fremme udveksling af viden og anvendelse af centrets resultater. Samarbejdet skal sikre, at centrets aktiviteter kommer samfundet til gode.

Vil STYRKE TALENTUDVIKLING

Biotek-industrien rekrutterer mange unge forskere og kandidater fra centeret. Et andet af centerets formål er derfor at styrke den bæredygtige industri med højtuddannede og specialiserede forskere og ledere. Derfor har vi taget initiativ til en ny ph.d.-skole, der skal fremme talentudviklingen og sikre et konstant flow af højtuddannede talenter til den bæredygtige industri.

Endvidere arbejder centeret for at udvikle kompetencer inden for entreprenørskab for at støtte spin-out-aktiviteter og skabe nye arbejdspladser.

- Menneskeheden er nødt til at finde en mere bæredygtig livsstil for at bremse udtømning af naturens ressourcer. Brug af cellefabrikker er et afgørende element i denne proces. Danmark står stærkt inden for industriel bioteknologi, og det er i sidste ende den position, vi skal fremtidssikre og føre ind i et nyt biobaseret samfund, siger centerleder, professor Bernhard Palsson.

Novo Nordisk Fonden har bevilget DKK 1,3 milliarder til Danmarks Tekniske Universitet med henblik på at etablere og drive Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability i første omgang frem til år 2020. Centret åbnede i 2011 og har i dag 303 medarbejdere.

 

News room

Computerværktøjer skal fremskynde bevægelse mod bæredygtigt samfund

Torsdag d. 15. september 2016

Novo Nordisk Fonden har bevilget 90 mio. kr. til Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability ved DTU til udvikling af hurtigere og smartere værktøjer til analyser af store datamængder.

Relaterede emner