The page cannot be displayed because you are using Internet Explorer version 8 or lower.

Please consider upgrading your browser here

Vi bruger cookies på denne hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Accepter

 
 
 
 

Novo Nordisk Foundation Visiting Professorship in Art & Art History

Legatmidler

DKK 3 mio.

 

Ansøgningsrunde åbner
15. november 2018

 

Ansøgningsfrist
16. januar 2019 kl. 14.00

 

Offentliggørelse

Ultimo marts 2019

 

Tidligst mulige startdato

1. april 2019

 

Senest mulige startdato

Efterår 2020

 

Dette er et årligt tilbagevendende opslag.
Næste ansøgningsrunde forventes at åbne i november 2019.

Komite for Forskning i Kunst og Kunsthistorie

Jacob Wamberg, Mads Øvlisen, Maria Fabricius Hansen, Marianne Torp, Sanne Kofod Olsen

Link to committee

FORMÅL

Novo Nordisk Fonden ønsker at tiltrække internationale topforskere i kunst og kunsthistorie til uddannelses- og forskningsinstitutioner i Danmark for derigennem at styrke og inspirere disse faglige miljøer samt skabe udsyn og indblik i aktuelle strømninger i kunsten og kunsthistorien.

 

FORUDSÆTNINGER

Gæsteprofessoratet kan søges af universiteter og højere billedkunstneriske uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har forskning og undervisning inden for kunsthistorie og billedkunst.

 

Arkitektskoler, designskoler, filmskoler og musikskoler kan ikke søge professoratet.

 

Gæsteprofessoren skal være en seniorforsker/kunstner på professorniveau fra et anerkendt universitet, forskningsinstitution eller kunstakademi uden for Danmark. Gæsteprofessoren skal være forankret ved den danske værtsinstitution i bevillingsperioden og deltage aktivt i forskningen og undervisningen ved pågældende institutionen. Selve ansøgningen skal udarbejdes og indsendes af en ledende forsker inden for det relevante faglige felt ved den danske værtsinstitution.

 

Ansøgningen skal bl.a. indeholde en redegørelse for gæsteprofessorens videnskabelige kvalifikationer, herunder CV og publikationsliste, en beskrivelse af hvordan gæsteprofessoren vil styrke forskningen og undervisningen ved modtagerinstitutionen, en undervisnings- og forskningsplan samt et budget.

 

Det er en forudsætning at modtagerinstitutionen selv afklarer alle skatteforhold og takster samt hjælper med arbejds- og opholdstilladelse til gæsteprofessoren.

 

VARIGHED OG STØTTE

Professoratet kan have en varighed på 3-12 måneder og støttes med maksimalt DKK 125.000 per måned. Der kan søges om støtte til løn/honorar til gæsteprofessoren, rejse- og opholdsudgifter, udgifter i forbindelse med flytning, netværksaktiviteter samt et administrationsbidrag på op til 5% af den samlede bevilling.

 

Der udbydes i alt 2 gæsteprofessorater i 2019.

 

ANSØGNINGSPROCES

Det er vigtigt, at ansøger læser vejledningen grundigt i sin helhed, inden ansøgningsprocessen påbegyndes, da denne indeholder det komplette opslag samt detaljeret information om ansøgningsprocessen.

 

Ansøgningen skal udfyldes og indsendes via fondens ansøgningssystem, som er tilgængeligt fra den 15. november 2018. Ansøgningen kan udfærdiges på dansk eller engelsk.

 

Kontakt

Henriette Balslev

Senior Administrator

Tlf.: +45 3527 6622

Email: hbe@novo.dk