The page cannot be displayed because you are using Internet Explorer version 8 or lower.

Please consider upgrading your browser here

Vi bruger cookies på denne hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Accepter

 
 
 
 

Projektstøtte til kunsthistorisk forskning

Ansøgningsrunde åbner:
1. november 2018

 

Ansøgningsfrist:
16. januar 2019 kl. 14.00

 

 

Dette er et årligt tilbagevendende opslag.
Næste ansøgningsrunde forventes at åbne i november 2019.

Komite for Forskning i Kunst og Kunsthistorie

Jacob Wamberg, Mads Øvlisen, Maria Fabricius Hansen, Marianne Torp, Sanne Kofod Olsen

Link to committee

Opslag og vejledning opdateres inden næste ansøgningsrunde åbner.

FORMÅL

Novo Nordisk Fonden ønsker at bidrage til den kunsthistoriske forskning i Danmark ved at give talentfulde forskere mulighed for at gennemføre ambitiøse og innovative forskningsprojekter på højt akademisk niveau.

 

Novo Nordisk Fonden støtter projekter inden for kunsthistorisk forskning af 1-3-års varighed.

 

FORUDSÆTNINGER

Ansøger skal beskæftige sig med kunsthistorisk forskning og være tilknyttet et universitet, museum eller anden dansk vidensinstitution (værtsinstitution) i bevillingsperioden. Der skal forud for indsendelse af ansøgning være indgået en husningsaftale med værtsinstitutionen og der skal indsendes en bekræftelse herpå sammen med ansøgningen.

 

Der skal være en tydelig og betydelig forskningsaktivitet i projektet, og bevillinger kan således ikke udelukkende anvendes til organisering af en konference eller publicering af en bog.

 

FORSKNINGSFELT

Forskningsprojekter kan beskæftige sig med alle kunsthistoriens tidsaldre fra forhistorisk tid og frem til i dag i en dansk eller international kontekst. Ansøger skal dog redegøre for den faglige relevans for og forankring i forskningsmiljøet ved den danske værtsinstitution.

 

Projekter inden for arkitektur og design kan komme i betragtning, hvis ansøger tilstrækkeligt argumenterer for projektets billedkunstneriske relevans.

 

Projekter inden for konservering og arkæologi støttes ikke.

 

STØTTE

Forskningsprojektet kan være et større selvstændigt, afgrænset projekt eller en klart defineret del af et større igangværende forskningsprojekt.

 

Der er i alt DKK 2 millioner til uddeling til:

  • 1-, 2- og 3-årige projektbevillinger på DKK 100.000-300.000 pr. budgetår, dvs. DKK 100.000 – 900.000 per bevilling. Hvis man kun ansøger om en 1-årig bevilling, kan den dog overstige DKK 300.000.

 

Ansøgninger om støttebeløb under DKK 100.000 behandles ikke.

 

ANSØGNINGSPROCES

Det er vigtigt, at ansøger læser vejledningen grundigt i sin helhed, inden ansøgningsprocessen påbegyndes, da denne indeholder det komplette opslag samt detaljeret information om ansøgningsprocessen.

 

Ansøgningen skal udfyldes og indsendes via fondens ansøgningssystem, som er tilgængeligt fra den 1. november 2017. Ansøgningen kan udfærdiges på dansk eller engelsk.

 

Kontakt

Henriette Balslev

Senior Administrator

Tlf.: +45 3527 6622

Email: hbe@novo.dk