The page cannot be displayed because you are using Internet Explorer version 8 or lower.

Please consider upgrading your browser here

Vi bruger cookies på denne hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Accepter

 
 
 
 

Projektstøtte til naturvidenskabelig uddannelse og formidling

Bevilling

Op til DKK 100 mio. til uddeling til projektstøtte til naturvidenskabelig uddannelse og formidling.

 

Ansøgningsrunden åbner

15. august 2018.

 

Ansøgningsrunden lukker

2. oktober 2018 kl. 14:00

 

Annoncering af resultat

Januar 2019

Komite for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling

Hanne Hautop, Desiré Christoffersen, Anja Cetti Andersen, Jan Alexis Nielsen, Jan Sølberg, Thomas Dyreborg Andersen, Hanne Serine Finstad, Sonja Merethe Mork

Link to committee

Formål

Novo Nordisk Fonden ønsker at fremme naturvidenskabelig almendannelse samt interesse, viden og kompetencer inden for naturvidenskabelig uddannelse.

 

FORUDSÆTNINGER

Ansøger skal beskæftige sig med naturvidenskabelig uddannelse og/eller naturvidenskabelig formidling.

 

Ansøger kan være en offentlig og/eller almennyttig organisation eller en person.

 

Enkeltpersoner, som ansøger om støtte, skal være forankret ved en uddannelsesinstitution, vidensinstitution, forening, kommune eller lignende i Danmark (værtsinstitution) i bevillingsperioden.

 

Eventuelle medansøgere og samarbejdspartnere skal være angivet i ansøgningen.

 

PROJEKTFELT

Der kan søges om støtte til projekter inden for STEM-undervisning, naturfagsdidaktisk forskning og formidling af naturvidenskab.

 

Eksempelvis kan der søges om støtte til udvikling og anvendelse af inspirerende undervisningsmetoder og ressourcer til naturfagsundervisningen samt kompetenceløft af lærere. Uddannelsesprojekter samt naturfagdidaktiske forskningsprojekter kan være rettet mod dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelser, erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser i Danmark. Den naturfagdidaktiske forskning skal desuden være forankret på en professionshøjskole eller på et universitet i Danmark.

 

Endvidere kan der søges om støtte til fx talentkonkurrencer, naturvidenskabelige aktivitetscentre og fritidstilbud samt formidlingsprojekter og videnskabsjournalistik. Denne type projekter kan være rettet mod børn, unge og/eller mod den brede befolkning.

 

STØTTE

Projektet kan være et selvstændigt, afgrænset projekt eller en del af et større projekt, som også støttes af andre partnere.

 

Der er i alt op til DKK 100 mio. til uddeling i 2018 til:

 • projektbevillinger på DKK 100.000 - 5.000.000 til projekter af op til 4 års varighed (hovedansøger kan være en organisation eller en projektansvarlig)
 • projektbevillinger på DKK 5.000.000 - 20.000.0000 til projekter af 2-6 års varighed (hovedansøger skal være en organisation)

 

Ansøgninger, som falder udenfor ovenstående kategorier, vil ikke blive behandlet.

 

Man kan kun være hovedansøger på én ansøgning i ansøgningsrunden.

 

Ansøger kan søge om følgende udgifter i projektet:

 • Aflønning af ansatte eller tilknyttede til projektet på alle stillingsniveauer inkl. projektledelse. Forskere i tidsubegrænsede stillinger, kan dog ikke søge om midler til egen løn. Ikke-fastansatte forskere kan søge om et forskningsstipendium til egen løn i op til to år under forudsætning af, at ansøger har erhvervet en ph.d.-grad eller lignende kvalifikationer
 • Driftsudgifter, det vil sige direkte udgifter til udvikling, gennemførelse og drift af projektet, herunder materialer og udstyr
 • Faglig formidling/videndeling i form af konferencer, bøger, artikler og anden formidling med direkte oprindelse i projektet
 • Administrationsbidrag (op til 5 pct. af, og inkluderet i, ansøgningens totale budget) til dækning af administrative udgifter, der er direkte relateret til det ansøgte projekts forankring på værtsinstitutionen.
 • Følgeforskning i forbindelse med udviklingsprojekter

 

Støtte gives ikke til:

 • Kommercielle formål
 • Bygninger
 • Overhead (fx husleje, vand, el, varme, vedligeholdelse)

 

Såfremt ansøger har søgt eller opnået medfinansiering fra anden side, skal dette altid fremgå af budgettet.

 

ANSØGNINGSPROCES

Ansøgninger skal udfyldes og indsendes via fondens ansøgningssystem, som vil være tilgængeligt fra 15. august 2018 via linket ”Ansøg nu” i den gule boks til venstre. Ansøgninger kan udfærdiges på dansk eller engelsk. Ansøgningsvejledning med detaljeret information kan downloades via linket neden for. Det er vigtigt at ansøgere læser denne vejledning før brugeroprettelse i ansøgningssystemet.

EVALUERINGSKRITERIER

Ansøgninger vil blive evalueret af Novo Nordisk Fondens Komite for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling.

 

I bedømmelsen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på:

 • Ansøgers og ansøgerinstitutions kapacitet og kvalifikationer
 • Projektets faglige kvalitet og originalitet samt projektdesign/metode
 • Relevans og vigtighed af det foreslåede projekt
 • Projektets gennemførlighed
 • Potentiel impact, skalerbarhed og muligheder for videndeling og national udbredelse
 • Forskningshøjde og forskningsmiljø, hvor relevant for ansøgningen
 • Tilsagn fra andre bidragsydere, hvor relevant for ansøgningen
 • Medansøgeres/samarbejdspartneres kapacitet og kvalifikationer, hvor relevant for ansøgningen

 

Yderligere information

Præsentation fra informationsmøder i København 7. juni, Århus 11. juni og Odense 12. juni kan ses her.

 

Q&A fra informationsmøderne kan downloades her (senest opdateret den 3. juli 2018).

 

Kontakt

Bente Guldbrandsen

Project Officer

Tlf.: +45 3527 6676

Email: bgu@novo.dk