The page cannot be displayed because you are using Internet Explorer version 8 or lower.

Please consider upgrading your browser here

Vi bruger cookies på denne hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Accepter

 
 
 
 

Governance

Retningslinjer for habilitet

 

Hvem kan ikke søge om eller modtage støtte fra Novo Nordisk Fonden til projekter, stipendier og symposier

 1. Ansatte i selskaber i Novo Nordisk Fond-koncernen: Novo Holdings A/S, Novo Nordisk A/S, Novozymes A/S og i andre selskaber, som Novo Nordisk Fonden direkte eller indirekte har en formel eller reel kontrollerende indflydelse over, kan ikke i deres egenskab af ansat i disse selskaber søge støtte fra Novo Nordisk Fondens komiteer og udvalg.
 2. Komite- og udvalgsmedlemmer kan ikke søge om bevillinger eller modtage bevillinger fra komiteer eller udvalg, som de selv er medlem af. Dette betyder, at medlemmer ikke kan være hoved- eller medansøger, men godt kan være samarbejdspartner. Komite- og udvalgsmedlemmer kan godt være angivet som vejleder på en ansøgning til et stipendium udbudt af samme komite eller udvalg, som de selv er medlem af, men vil i denne situation være inhabil i behandlingen jf. nedenfor.
 3. Komite- og udvalgsmedlemmer kan godt være ansøger og medansøger på et projekt hørende til en anden komite eller udvalg, end den de er medlem af.

 

Inhabilitet for medlemmer af Novo Nordisk Fondens udvalg og komiteer

 1. Et medlem af Novo Nordisk Fondens komiteer eller udvalg anses for inhabil, hvis vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, f.eks. hvis vedkommende medlem er afdelingsleder eller institutleder i forhold til ansøger, eller hvis vedkommende medlem har en familiær relation til ansøger. I denne sammenhæng anses medlemmets
  1. børn/børnebørn etc.
  2. forældre, søskende, niecer/nevøer etc.,
  3. bedsteforældre, onkler/tanter, fætre/kusiner etc.,
  4. ægtefælle og dennes forældre, søskende, børn etc.,

for at have familiære relationer.

 1. Komite- og udvalgsmedlemmer kan ikke udtale sig om projektansøgninger eller om ansøgninger til stipendier fra en ansøger, som man har haft forskningssamarbejde med eller har publiceret sammen med (bog, videnskabelig artikel, rapport eller lignende) inden for de seneste fem år som hovedregel. Om der er tale om en interessekonflikt vil dog afhænge af samarbejdets art og styrke.
 2. Komite- og udvalgsmedlemmer er inhabile i behandlingen af ansøgninger til stipendier fra en ansøger, hvor de er/skal være vejleder.

 

Behandlingen af ansøgninger i Novo Nordisk Fondens udvalg og komiteer

 1. Formændene for Novo Nordisk Fondens udvalg og komiteer skal i starten af hvert uddelingsmøde gennemgå disse retningslinjer for habilitet.
 2. Medlemmet skal over for formanden og udvalgets sekretær angive inhabilitet eller en mulig interessekonflikt før behandlingen af den pågældende ansøgning
 3. Hvis et medlem har en mulig interessekonflikt ved en given ansøgning, der skal behandles, afgør komiteen eller udvalget, om interessekonflikten medfører inhabilitet.
 4. I tilfælde af inhabilitet kan medlemmet ikke deltage i behandlingen af ansøgningen, og skal forlade lokalet, hvor sagsbehandlingen finder sted.
 5. Komite- og udvalgsmedlemmer kan ikke godkende års- og slutrapporter på projekter og stipendier, hvor de har været vejleder eller samarbejdspartner eller på anden vis har været inhabil i forhold til behandling af ansøgningen.