The page cannot be displayed because you are using Internet Explorer version 8 or lower.

Please consider upgrading your browser here

Vi bruger cookies på denne hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Accepter

 
 
 
 

SÅDAN KOM DE MED I INSULINEVENTYRET

Født i
Grenå
Professor i
zoofysiologi,
dr.phil. & jur.

August Krogh

Schack August Steenberg Krogh (1874-1949) blev født i Grenå og uddannet magister i zoologi i 1899. Han forsvarede sin doktordisputats ”Frøernes Hud- og Lungerespiration” i 1903. Krogh startede sin karriere hos professor Christian Bohr (far til Niels Bohr) og publicerede sammen med ham i 1904 et arbejde, hvor det blev påvist, at kuldioxid i blodet mindsker hæmoglobinets evne til at binde ilt. Opdagelsen kom til at gå under navnet ”Bohr-effekten”, men var baseret på det apparat, Krogh havde konstrueret. I 1916 blev han professor i dyrefysiologi, og fra 1916-19 gennemførte han arbejder, som påviste, at det øgede iltbehov under fysisk arbejde tilgodeses af, at relativt få kapillærer er åbne i hvile, mens mange flere åbner sig under arbejde. For denne opdagelse modtog Krogh i 1920 Nobelprisen i fysiologi/medicin og inviteredes efterfølgende på den USA-turne, der blev starten på hele insulineventyret og Novo Nordisk Fondens historie.

Født i
Husby
Læge
dr. med.

Marie Krogh

Birthe Marie Jørgensen (1874-1943) blev født i Husby. Hun havde et klart mål om at blive læge, hvilket hun blev i 1907. Herefter nedsatte hun sig i egen lægepraksis i København. Hun mødte August Krogh som medicinstuderende i 1904, og de giftede sig året efter. Ved siden af sin lægepraksis fortsatte hun med videnskabeligt arbejde, både for sig selv og sammen med sin mand. I 1910 publicerede de to i fælleskab artiklerne ”De syv små djævle” om luftdiffusion i lungerne, der opnåede stor anerkendelse. I 1914 forsvarede Marie Krogh, som den fjerde kvindelige læge i Danmark, sin doktordisputats: Luftdiffusion gennem Menneskets lunger. Under parrets USA-tur i 1922 var det hende, der efter at have korresponderet med H.C. Hagedorn i København, overbeviste August Krogh om at besøge de canadiske forskere Banting, Best og Macleod, der året før var lykkedes med at fremstille insulin i Toronto.

Født i
Sønder Hurup
Smed og
maskinarbejder

Harald Pedersen

Peter Harald Pedersen (1878-1966) havde opfindersnilde og kom som 15-årig i smedelære. I 1907 og frem til 1918 var han maskinmester på Frederiksberg Elektricitetsværk. Samtidig assisterede han i sin fritid August Krogh i Dyrefysiologisk Laboratorium på Københavns Universitet. Efter en ulykke på elektricitetsværket mistede Harald Pedersen det ene øje og måtte stoppe på værket. Han overtog herefter ledelsen på Kroghs værksted og frem til 1924 havde de et tæt samarbejde, hvor nyudvikling af maskiner og apparater kom til at spille en stor rolle.

Født i
København
Læge
dr. med.

H. C. Hagedorn

Hans Christian Hagedorn (1888-1971) blev født i København. Efter sin lægeeksamen i 1912 startede han praksis i Brande i Midtjylland, men flyttede i 1919 til København og fik ansættelse på medicinsk afdeling på Kommunehospitalet. Diabetes var en af hans helt store interesser, og han blev læge for Marie Krogh, da denne udviklede diabetes. I 1921 forsvarede han sin doktordisputats ”Blodsukkerregulation hos Mennesket”, overværet af bl.a. August Krogh. Det er derfor ikke overraskende, at det var H.C. Hagedorn, som August Krogh henvendte sig til, da han i 1922 vendte hjem fra USA med tilladelsen til at producere insulin.

Født i
Slagelse
Apoteker

August Kongsted

August Julius Helmuth Kongsted (1870-1939) er født i Slagelse og uddannet på apoteket samme sted. I 1908 erhverver han Løve Apotek på Amager Torv i København og opretter to år efter Løvens Kemiske Fabrik. Et af de første præparater, man her arbejder med, er hjertemedicin på basis af digitalisplanten – et arbejde som Marie Krogh deltager i. Kongsted er en dygtig lægemiddelproducent og råder over ressourcer, som gør ham i stand til at stille laboratorium og produktionslokaler til rådighed for såvel udviklingen som den indledende produktion af insulin. Ligeledes er han i stand til at stå for de investeringsomkostninger, der er forbundet hermed.

Født i
Sønder Hurup
Kemiker

Thorvald Pedersen

Thorvald Andreas Pedersen (1887-1961) var som barn bogligt interesseret og meget optaget af botanik, hvilket ledte til farmacien. Han blev discipel på apoteket i Hobro og afsluttede i 1910 sin uddannelse som cand.pharm. Han begyndte sideløbende med sit arbejde at læse kemi i 1912, og fra 1918-23 arbejdede han som kemiker på Dansk Sojakagefabrik, inden han af sin bror blev trukket ind i insulinfremstillingen.