The page cannot be displayed because you are using Internet Explorer version 8 or lower.

Please consider upgrading your browser here

Vi bruger cookies på denne hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Accepter

 
 
 
 

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

 

Spørgsmål 1:

Novo Nordisk Fonden har de seneste år øget sine donationer markant - hvad er baggrunden for det?

Svar:

Fondens udbetalinger syvdobles i perioden 2009-2015 fra godt 150 mio. kroner til knap 1 mia. kroner. Allerede tilbage i 2007-2009 startede arbejdet med at ændre fondens strategi. Skiftet bestod i at gå fra alene at have bevillinger uddelt til mindre projekter og stipendier i fri konkurrence til også at omfatte større langsigtede bevillinger ved at etablere meget store forskningscentre med et langsigtet perspektiv inden for biomedicin og bioteknologi.

Med fondens strategi fra 2013 blev der lavet en 5-årig plan for fondens udvikling og uddelinger. Fondens samfundsmæssige mål er at bidrage til bedre sundhed og velfærd. Det gør vi ved både at fremme excellent forskning og innovation inden for medicin, bioteknologi og naturvidenskab og understøtte skabelsen af et uddannelsessystem i verdensklasse samt ved at hjælpe med at udvikle et videnbaseret samfund, der bidrager til langsigtet økonomisk aktivitet og jobskabelse. For uddelingerne har vi seks strategiske mål:

  • Styrke den biomedicinske og bioteknologiske forskning inden for udvalgte områder
  • Anspore til tværdisciplinaritet
  • Fremme individuel videnskabelig excellence
  • Fremme opfindsomhed, inspiration og viden inden for videnskab og teknologi
  • Bygge bro mellem videnskabelige opdagelser og kommerciel anvendelse
  • Fremme humanitære og sociale formål

Vores 2013-strategi er med til at forny måden at tænke og uddele forskningsmidler på i Danmark. Vi har to spor. Det ene er strategiske og langsigtede forskningssatsninger til forskningscentrene for udvalgte fagområder. Det andet er uddelinger i fri konkurrence til mange mindre programmer, projekter og stipendier. Vi har de seneste år søsat mange nye typer virkemider. Det er vort mål markant at bidrage til øget forskningsproduktion af høj kvalitet i Danmark, øget internationalisering af forskningen, styrke den tværdisciplinære forskning og udvikle talentmassen med langt flere forskertalenter.

Fondens ambition er, at væksten i fondens udbetalinger skal nå 1,4-1,6 mia. kroner i 2018. Det er dog ikke i sig selv et mål at øge fondens udbetalinger. Vi lægger først og fremmest vægt på at støtte excellent forskning og de dygtigste forskere og innovatører. Som en del af strategien er vi også gået i gang med at måle de forskningsmæssige og samfundsøkonomiske effekter af fondens uddelinger.

 

Spørgsmål 2:

Hvilke muligheder ser Novo Nordisk Fonden for at skabe værdi af disse investeringer?

Svar:

Der er skabes meget værdi af forskning. Det er dokumenteret i adskillige analyser af offentlig og privat forskning, som de sidste par år er kommet fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det er også dokumenteret med, at produktionen og kvaliteten af forskningen i Danmark de sidste år er gået hånd i hånd med de øgede forskningsbevillinger til universiteter og hospitaler.

Værdien består i flere videnarbejdspladser i forskningsmiljøerne, bedre kandidater fra de danske uddannelsesinstitutioner, tiltrækning af dygtige udenlandske talenter og forskere og udvikling af danske talenter og forskere. Desuden skaber forskningen produktivitetsvækst i de virksomheder, som samarbejder tæt med forskere på universiteter og hospitaler, og som ansætter nyuddannede dygtige universitetskandidater. Ambitionen er endelig også, at ny viden, nye opfindelser og nye forskningsresultater skaber nye virksomheder samt bedre sundhed og velfærd.

 

Spørgsmål 3:

Hvilke muligheder står forskningsfondene over for? Hvilke udfordringer?

Svar:

Forskningsfondene står med gode muligheder for at bidrage til at finde innovative og forskningsbaserede løsninger på de mange og store globale udfordringer, der findes. Det kan fx være inden for sygdomsbekæmpelse og en klogere brug naturens knappe ressourcer. Som en erhvervsdrivende fond har fonden mulighed for at tænke langsigtet og afprøve nye virkemidler i forskningsfinansieringen.

Vi er agile og tør tage risici i vore forskningsuddelinger, fordi løsningerne på de store udfordringer kræver, at vi tænker langsigtet, tværdisciplinært og giver forskerne plads til at tænke markant nyt inden for attraktive rammer.

NNF har - ligesom mange af de andre erhvervsdrivende fonde - til formål at være et stabilt fundament for de erhvervsmæssige og forskningsmæssige aktiviteter, der drives af fondens virksomheder, der beskæftiger sig med forskning, udvikling, innovation, produktion og salg. For Danmark har det den positive effekt, at fondene løbende medvirker til at bevare arbejdspladser, skabe nye job og sikre værdifuld produktion.

Der har været en debat i samfundet om ”lukkede fonde”. Fondene skal være transparente og åbne. Netop det understreger de nye anbefalinger for god fondsledelse. Den nye lov om erhvervsdrivende fonde, som trådte i kraft ved årsskiftet, giver en fin ramme, og nu er samfundets krav og forventninger til fondene blevet tydeligere.