The page cannot be displayed because you are using Internet Explorer version 8 or lower.

Please consider upgrading your browser here

Vi bruger cookies på denne hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Accepter

 
 
 
 

STENO Collaborative Grants

Legatmidler:
Op til DKK 50 mio.
 

Ansøgningssystem åbner:
7. august 2018.

 

Ansøgningsfrist:
12. september 2018 kl. 14.00.

 

Offentliggørelse af beslutning:
Primo december 2018.

 

 

Dette er et årligt tilbagevendende opslag. Næste ansøgningsrunde forventes at åbne august 2019.
 

Komite for Steno Research Collaboration

Bo Ahrén, Frode Vartdal, Linda Mellbin, Paul W. Franks, Tommy Olsson, Per-Henrik Groop, Mona Landin-Olsson, Aslak Steinsbekk

Link to committee

FORMÅL

Steno Collaborative Grants har til formål at styrke det kliniske forskningssamarbejde mellem forskningsmiljøer på de etablerede Steno Diabetes Centre og forskningsmiljøer udenfor centrene.

 

Målsætningen er at støtte følgende felter inden for diabetesforskningen:

  • Klinisk forskning i bredeste forstand inkl. translationel forskning, epidemiology og big data forskning

  • Forskning indenfor Steno Diabetes Centrenes særkender, herunder digital sundhed og diabetes, sammenhæng i patient forløb, type-2 diabetes samt sundhedsfremme og uddannelse.

FORUDSÆTNINGER

Der skal være tale om et samarbejdsprojekt med en PI samt én til fire co-PI’s. PI skal være ansat ved et etableret Steno Center eller en Steno Partner institution.

 

Projektgruppen skal sammensættes således, at mindst én deltager er ansat ved et etableret Steno Center, og mindst en deltager er ansat ved en institution forskellig herfra.

 

Graden af samarbejde og opnåelse af synergi mellem de deltagende parter i projekterne er vigtig for at sikre udbredelse af ny viden og erfaringsudveksling på tværs af forskningsinstitutionerne.

 

Yderligere forudsætninger er beskrevet i ”Steno Collaborative Grants 2018, Information and Guidelines for Applicants”.

STØTTE

Der kan ansøges om støtte på mellem DKK 100.000 og DKK 25 mio. per projekt for en projektperiode på op til fire år.

 

Der kan bl.a. søges om støtte til dækning af udgifter til materialer, mindre apparatur, rejseudgifter, publikationer og løn til videnskabelig og teknisk medhjælp. For PI’s kan der søges midler til aflønning af en afløser til helt eller delvist at varetage ansøgers kliniske funktioner.

ANSØGNINGSPROCES

Ansøgningen skal udfyldes og indsendes via fondens elektroniske ansøgningssystem, som kan tilgås via hjemmesiden fra 7. august 2018. Linket vil fremgå af denne side, når ansøgningssystemet er åbent.
 

Det endelige opslag med detaljeret information fremgår af vejledningen ”Steno Collaborative Grants 2018, Information and Guidelines for Applicants”, som bør læses grundigt.
 

Ansøgningerne bliver behandlet af Novo Nordisk Fondens komite for Steno Research Collaboration.

 

KONTAKT

Senior Administrator Kirsten Klüver via e-mail: kekv@novo.dk, eller telefon: 35 27 66 74

Scientific Officer Susanne Hede via e-mail: suhq@novo.dk, eller telefon: 35 27 66 29.

 

Kontakt

Kirsten Klüver

Senior Administrator

Tlf.: +45 3527 6674

Email: kekv@novo.dk