The page cannot be displayed because you are using Internet Explorer version 8 or lower.

Please consider upgrading your browser here

Vi bruger cookies på denne hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Accepter

 
 
 
 

Steno Diabetes Center Copenhagen

Stadig flere vil få diagnosen ”diabetes”, og derfor er der brug for et innovativt diabetescenter, der kan tilbyde patienterne en behandling på højde med de allerbedste i udlandet, og hvor forskere fra ind- og udland kan være helt i front i et stærkt forskningsmiljø.

 

Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand, Region Hovedstaden

Bedre behandling af diabetespatienter

Diabetes er en voksende udfordring både regionalt, nationalt og globalt. Flere end 382 millioner mennesker globalt har diabetes, heraf 320.000 i Danmark.

Visionen med etableringen af Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) er at kunne tilbyde patientbehandling i verdensklasse. Centret vil samle kompetencer inden for behandling, klinisk forskning og uddannelse i diabetes under samme tag for derigennem at kunne tilbyde en bedre og mere sammenhængende behandling til den enkelte patient.

Det specialiserede center vil kunne behandle 11.000-13.000 patienter årligt og vil blive placeret i en helt ny bygning ved Herlev Hospital. SDCC bliver dermed Nordeuropas største og mest moderne diabetescenter.

SDCC vil endvidere samarbejde med de andre hospitaler i Region Hovedstaden, med kommunerne og med almen praksis med det sigte at forbedre diabetesbehandlingen for alle borgere i regionen.

SDCC vil også samarbejde med andre hospitaler, universiteter og øvrige offentlige og private aktører i det øvrige Danmark og udlandet for at skabe et af verdens førende miljøer for diabetesbehandling og klinisk diabetesforskning i Hovedstadsregionen.

Det nye center vil behandle personer med type 1-diabetes, børn og unge fra hele hovedstadsregionen samt alle personer med type 2-diabetes med komplikationer fra kommunerne omkring Herlev og Gentofte hospitaler. Den nye bygning, der skal huse centret, forventes at stå færdig i 2020.

En unik mulighed

Novo Nordisk Fondens bestyrelse godkendte den 19. maj 2016 at bevilge DKK 2,945 mia. til Region Hovedstaden, efter at Regionsrådet i Region Hovedstaden den 17. maj 2016 godkendte en detaljeret drejebog for centrets etablering og drift.

Med bevillingen er det fondens ambition at bidrage til skabelse af et af verdens førende miljøer inden for klinisk diabetesforskning og uddannelse og at tilbyde diabetikere i hele Danmark den bedste behandling.

Sten Scheibye, bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden, siger:

- Det er en unik mulighed at etablere et diabetescenter i verdensklasse i Region Hovedstaden, hvor der allerede er forsknings- og behandlingsmiljøer på højt niveau. Vi glæder os over at kunne støtte et så ambitiøst og nytænkende initiativ, der vil blive en meget vigtig drivkraft for udvikling af nye behandlings- og forebyggelsesmetoder samt undervisning, der vil kunne komme alle med diabetes i Danmark til gavn.

Fondens bevilling har virkning fra 2017 og løber frem til udgangen af 2029 med mulighed for forlængelse. Novo Nordisk Fonden vil finansiere de omkostninger, der dækker den supplerende behandling af diabetespatienterne, klinisk forskning, sundhedsfremme og uddannelse. Herudover vil fonden også finansiere opførelsen og indretningen af den nye bygning.

I januar 2017 bliver det nuværende Steno Diabetes Center i Gentofte overdraget til Region Hovedstaden fra Novo Nordisk A/S. Fra 2017 til 2020 vil visionen med det nye center gradvist udmøntes på SDCC under nyt ejerskab, indtil den nye bygning indvies og tages i brug i slutningen af 2020.

Kort om Steno Diabetes center copEnhagen:

SDCC skal være en specialklinik med fokus på den enkelte borger  og på at tilbyde en   sammenhængende behandling og forebyggelse af alle typer diabetes og dens komplikationer på højeste internationale niveau. På centret vil der blandt andet blive adgang til patientuddannelse, diætist, fysioterapi, fysisk aktivitet, screening og behandling for fodkomplikationer, øjen-, nyre-, neurologiske-, hjerte/kar- samt tand- og mundkomplikationer og centret vil samarbejde med alle øvrige aktører i Region Hovedstaden med det sigte, at alle borgere – uanset bopæl – får gavn af SDCC.

Centret vil have 24-timers døgndækning for hele Region Hovedstaden i tæt samarbejde med akuthospitalerne. Tilbuddet vil være omfattet af lovgivningen om frit sygehusvalg.

Novo Nordisk Fonden har sideløbende med etableringen af SDCC i Region Hovedstaden indledt drøfelser med de fire øvrige regioner i Danmark om etableringen af tilsvarende initiativer.