The page cannot be displayed because you are using Internet Explorer version 8 or lower.

Please consider upgrading your browser here

Vi bruger cookies på denne hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Accepter

 
 
 
 

Hvad er fonden?

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to formål; at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen, og at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Uddelingsstrategi 2018

Novo Nordisk Fondens uddelingsstrategi udstikker bestyrelsens overordnede retningslinjer og konkrete mål for, hvordan fondens uddelingsaktiviteter skal udvikle sig fremover.

Øgede udbetalinger

Den positive udvikling i de økonomiske resultater i Novo Gruppen betyder, at fonden i de kommende år kan øge sine uddelinger markant. Dette til gavn for forskningen og samfundet.

Fra og med 2016 kan der i et givent kalenderår udbetales op til 4 procent af fondens ikke-bundne midler. Det gør det muligt for fonden at øge sine udbetalinger betragteligt fra det nuværende niveau, samtidig med at fonden fortsat kan konsolidere sig og udgøre et stabilt grundlag for virksomhederne i Novo Gruppen.

Udbetalt støtte er det beløb, fonden hvert år udbetaler til igangværende bevillinger. Nogle bevillinger udbetales med det samme, mens andre udbetales over flere år. Udbetalt støtte giver derfor et mere stabilt billede af fondens uddelingsniveau end bevilget støtte, som kan svinge kraftigt fra år til år.

SEKS strategiske mål

Frem mod 2018 har bestyrelsen formuleret seks strategiske mål for uddelingerne:

  1. Styrke den biomedicinske og bioteknologiske forskning inden for udvalgte områder
  2. Anspore til tværdisciplinaritet
  3. Fremme individuel excellence
  4. Stimulere kreativitet, inspiration og viden inden for videnskab og teknologi
  5. Bygge bro mellem videnskabelige opdagelser og kommerciel anvendelse
  6. Opnå social og humanitær effekt

 

Det øgede uddelingsniveau vil fortsat gå til at styrke offentlig forskning og innovation inden for biomedicin og bioteknologi ved universiteter og hospitaler i Danmark og resten af Norden. Samtidig vil fonden i de kommende år fokusere på at uddele flere midler til forbedring af diabetesbehandling og klinisk forskning. Endelig vil fonden også øge sine bevillinger til humanitære og sociale formål.

Derfor øget fonden fortsat uddelingerne gennem fondens komiteer, og opretter hvert år nye stipendier og støtteformer. Samtidig søsættes nye initiativer, som skal styrke fondens klynge af forskningscentre, med henblik på at opnå en international førerposition.

Fremadrettet ønsker Novo Nordisk Fonden at fremme innovation inden for Danmarks styrkeområder, biomedicin og bioteknologi. Vi tror på, at ved at bygge bro mellem forskning og erhvervsvirksomheder, kan vi fremme innovation og i sidste ende skabe vækst i samfundet. Fonden støtter derfor aktiviteter langs hele innovationsværdikæden fra forskningsidé til kommerciel anvendelse.

Vidensbaseret innovation bygger på stærk grundforskning og klinisk forskning, og samtidig er forskning i verdensklasse koblet til uddannelse af høj kvalitet. Derfor er det vigtigt, at interessen for forskning vækkes på uddannelserne, og at der skabes muligheder for at udvikle lovende forskertalenter, hvoraf de bedste inspireres til at forfølge en forskerkarriere.

Fonden tror på, at det langsigtede perspektiv kombineret med betydelige bevillinger giver de mest talentfulde forskere de rette vilkår for at udvikle deres potentiale til fulde. Ved at give forskerne frihed til at afprøve deres ideer, hvor risikofyldte de end måtte være, skabes de rette betingelser for et forskningsafkast af højeste kvalitet, som kan gøre en forskel.