The page cannot be displayed because you are using Internet Explorer version 8 or lower.

Please consider upgrading your browser here

Vi bruger cookies på denne hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Accepter

 
 
 
 

Novo Nordisk Fondens Natur og Teknologilærerpris

Ansøgningsrunde åbner

15. november 2018

Ansøgningsfrist

10. januar 2019 kl. 12:00

Offentliggørelse

Overrækkelse af prisen sker ved middagen for Big Bang konferencen 5. april 2018 i Odense Congress Center. Prismodtagere opfordres desuden til at deltage i paneldebat med prismodtagere af Novo Nordisk Fondens andre undervisningspriser under workshop modereret af skuespiller Sebastian Klein på Big Bang konferencen 6. april 2018.

Komite for Novo Nordisk Fondens Undervisningspriser

Claus Michelsen, Lars Brian Krogh, Thorleif Frøkjær, Marianne Johansson, Helle Houkjær

Link to committee

OPSLAG OG INDSTILLINGSSKEMA OPDATERES INDEN NÆSTE ANSØGNINGSRUNDE ÅBNER
 

Formål

Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig indsats inden for naturfaglig undervisning i grundskolens indskoling og mellemtrin.

 

Forudsætninger

Hovedkriteriet er, at kandidater har leveret en ekstraordinær undervisningsindsats i faget natur/teknologi i grundskolens indskoling og mellemtrin. I udvælgelsen lægges der endvidere vægt på, at kandidater:

  • Skaber interesse og motivation for naturvidenskab og teknologi blandt børn.
  • Udvikler, anvender og videndeler inspirerende naturfaglige undervisningsmetoder.
  • Deltager aktivt i udadrettede naturfagsaktiviteter og/eller indgår i samarbejder på tværs af fag eller uddannelsestrin.
  • Bidrager til at fremme et stimulerende naturfagligt miljø, der kvalificerer kolleger. 

 

Alle kriterier behøver ikke at være mødt, for at en indstillet lærer kan tages i betragtning.

 

Børn, forældre og kolleger kan komme med forslag til kandidater, men indstillingen skal foregå via den pågældendes lærers skoleleder ved indsendelse af skema til Novo Nordisk Fonden. En eller flere lærere samt teams på op til tre personer fra samme skole kan indstilles. Hvis prisen gives til et team, deles beløbet i den personlige hæderspris af prismodtagerne.

 

Gå til skema.

 

Den indstillede lærer skal være indforstået med at blive indstillet. Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris kan ikke modtages af lærere fra samme skole i de følgende fire år efter prismodtagelse.

 

Deadline for indsendelse af indstillinger er 31. januar 2018 kl. 23.00.

 

Prismodtagere besluttes efter evalueres af en komite nedsat af Novo Nordisk Fonden.

 

Støtte

Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris uddeles årligt og er delt i to priser; en til en lærer øst for Storebælt og en til en lærer vest for Storebælt. Hver pris består af en sum på DKK 250.000 bestående af en personlig hæderspris på DKK 50.000 og DKK 200.000 til skolen. Andelen, som tilfalder skolen, skal anvendes til udvikling af den naturfaglige undervisning (fx indkøb af eksperimentelt udstyr, opgradering af lokaler eller efteruddannelse). Deltagelse og ophold til Big Bang konferencen 2018 for prismodtager indgår også i prisen.

 

Prisen er rettet mod lærere i den danske grundskole. Lærere, der underviser i faget natur/teknologi, kan komme i betragtning.

 

Kontakt

Bente Guldbrandsen

Project Officer

Tlf.: +45 3527 6676

Email: bgu@novo.dk