The page cannot be displayed because you are using Internet Explorer version 8 or lower.

Please consider upgrading your browser here

Vi bruger cookies på denne hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Accepter

 
 
 
 

Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris

Ansøgningsrunde åbner

15 november 2018.

Ansøgningsfrist

10. januar 2019.

Offentliggørelse

Overrækkelse af prisen sker ved reception på prismodtagers daginstitution.

Komite for Novo Nordisk Fondens Undervisningspriser

Claus Michelsen, Lars Brian Krogh, Thorleif Frøkjær, Marianne Johansson, Helle Houkjær

Link to committee

OPSLAG OG INDSTILLINGSSKEMA OPDATERES INDEN NÆSTE ANSØGNINGSRUNDE ÅBNER
 

Formål

Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig pædagogisk indsats inden for læreplanstemaet natur og naturfænomener.

Forudsætninger

Hovedkriteriet er, at kandidater har leveret en ekstraordinær pædagogisk indsats indenfor læreplanstemaet natur og naturfænomener. I udvælgelsen lægges der endvidere vægt på, at kandidater:

 

  • Skaber interesse og motivation for naturvidenskab og teknologi blandt børn.
  • Udvikler, anvender og videndeler inspirerende pædagogiske metoder til børns undersøgelse af tal, natur eller science.
  • Deltager aktivt i udadrettede naturtematiske aktiviteter og/eller integrerer arbejdet med natur og naturfænomener i arbejdet med andre læreplanstemaer.
  • Bidrager til at fremme et stimulerende naturfagligt miljø, der kvalificerer kolleger. 

 

Alle kriterier behøver ikke at være mødt, for at en indstillet pædagog kan tages i betragtning.

Børn, forældre og kolleger kan komme med forslag til kandidater, men indstillingen skal foregå via den pågældendes pædagogs institutionsleder ved indsendelse af skema til Novo Nordisk Fonden. En eller flere pædagoger samt teams på op til tre personer fra samme daginstitution kan indstilles. Hvis prisen gives til et team, deles beløbet i den personlige hæderspris af prismodtagerne.

 

Gå til skema.

 

Den indstillede pædagog skal være indforstået med at blive indstillet. Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris kan ikke modtages af pædagoger fra samme daginstitution i de følgende fire år efter prismodtagelse.
 

Deadline for indsendelse af indstillinger er 31. januar 2018 kl. 23.00.

Prismodtagere besluttes efter evaluering af en komite nedsat af Novo Nordisk Fonden.

Støtte

Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris uddeles årligt og er delt i to priser; en til en pædagog øst for Storebælt og en til en pædagog vest for Storebælt. Hver pris består af en sum på DKK 100.000 bestående af en personlig hæderspris på DKK 50.000 og DKK 50.000 til institutionen. Andelen, som tilfalder institutionen, skal anvendes til udvikling af det pædagogiske arbejde med det naturfaglige læreplanstema (fx indkøb af udstyr til teknik- eller naturundersøgelser, opgradering af lokaler/udeområde eller efteruddannelse).

 

Prisen er rettet mod pædagoger på danske daginstitutioner. Pædagoger, der arbejder med science- og naturpædagogiske tilgange, kan komme i betragtning. Det kan fx være undersøgelser og eksperimenter i hverdagen, hvor børn og voksne har en fælles opmærksomhed på naturfænomener og teknologi.

 

 

Kontakt

Bente Guldbrandsen

Project Officer

Tlf.: +45 3527 6676

Email: bgu@novo.dk