The page cannot be displayed because you are using Internet Explorer version 8 or lower.

Please consider upgrading your browser here

Vi bruger cookies på denne hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Accepter

 
 
 
 

Novo Nordisk Fondens Pris til Naturvidenskabelige Undervisere på Læreruddannelsen

Ansøgningsrunde åbner

15. november 2018

Ansøgningsfrist

10. januar 2019 kl. 12:00

Offentliggørelse

Overrækkelse af prisen sker ved middagen for Big Bang konferencen 5. april 2018 i Odense Congress Center. Prismodtagere opfordres desuden til at deltage i paneldebat med prismodtagere af Novo Nordisk Fondens andre undervisningspriser under workshop modereret af skuespiller Sebastian Klein på Big Bang konferencen 6. april 2018.

Komite for Novo Nordisk Fondens Undervisningspriser

Claus Michelsen, Lars Brian Krogh, Thorleif Frøkjær, Marianne Johansson, Helle Houkjær

Link to committee

OPSLAG OG INDSTILLINGSSKEMA OPDATERES INDEN NÆSTE ANSØGNINGSRUNDE ÅBNER
 

Formål

Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig indsats med at uddanne og kvalificere landets fremtidige naturfaglige grundskolelærere.

 

Forudsætning

Prisen er rettet mod undervisere på de danske professionshøjskolers læreruddannelser. Undervisere inden for fagblokken naturfag kan komme i betragtning. Det vil sige undervisere i undervisningsfagene:

 

  • Natur/teknologi
  • Fysik/kemi
  • Biologi
  • Geografi
  • Matematik

 

Hovedkriteriet er, at kandidater har leveret en ekstraordinær indsats inden for et eller flere af disse undervisningsfag. I udvælgelsen lægges der endvidere vægt på, at kandidater:

 

  • Uddanner, kvalificerer og motiverer fremtidige naturfagslærere.
  • Udvikler, anvender og videndeler inspirerende naturfagsdidaktiske metoder.
  • Indgår i samarbejder på tværs af fag eller uddannelsestrin.
  • Bidrager til at fremme et stimulerende naturfagligt miljø, der kvalificerer studerende og kolleger. 

 

Alle kriterier behøver ikke at være mødt, for at en indstillet underviser kan tages i betragtning.

 

Lærerstuderende og kolleger kan komme med forslag til kandidater, men indstillingen skal foregå via den pågældendes undervisers rektor eller dekan ved indsendelse af skema til Novo Nordisk Fonden. En eller flere undervisere samt teams på op til tre personer fra samme professionshøjskole kan indstilles. Hvis prisen gives til et team, deles beløbet i den personlige hæderspris af prismodtagerne.

 

Gå til skema.

 

Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Læreruddannelsen kan ikke modtages af tidligere modtagere af prisen før efter 5 år.

 

Deadline for indsendelse af indstillinger er 31. januar 2018 kl. 23.00.

 

Prismodtagere besluttes efter evalueres af en komite nedsat af Novo Nordisk Fonden.

 

Støtte

Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Læreruddannelsen uddeles årligt. Hver pris består af en sum på DKK 250.000 bestående af en personlig hæderspris på DKK 50.000 og DKK 200.000 til professionshøjskolen. Andelen, som tilfalder professionshøjskolen, skal anvendes til udvikling af den naturfaglige undervisning (fx indkøb af eksperimentelt udstyr, opgradering af lokaler/inventar eller udviklingsprojekter). Deltagelse og ophold til Big Bang konferencen 2018 for prismodtager indgår også i prisen.

 

Kontakt

Bente Guldbrandsen

Project Officer

Tlf.: +45 3527 6676

Email: bgu@novo.dk