The page cannot be displayed because you are using Internet Explorer version 8 or lower.

Please consider upgrading your browser here

We use cookies on this website. By using the website you accept our use of cookies. Accept

 
 
 
 

5. april 2017: Sygeplejefaglig dag

Novo Nordisk Fonden ønsker at sætte fokus på sygeplejeforskning og vil med denne årlige temadag skabe et forum, hvor emner inden for sygeplejeforskning kan blive drøftet.

 

Sygeplejefaglig dag

Årets tema er ”Fagligt og tværfagligt forskningssamarbejde – hvad kan man opnå og hvordan etablerer man et frugtbart samarbejde?”

Fonden har i samarbejde med Komite for Sygepleje inviteret en række oplægsholdere, der hver især vil bidrage med en vinkel på årets tema – og ikke mindst skal de nye stipendiater og modtagere af projektstøtte fejres.

 

Program

9.30  

Registrering med kaffe

10.00

Velkomst ved Niels-Henrik von Holstein-Rathlou, Head of Research and Innovation Grants, Novo Nordisk Fonden

10.15

International inspiration /v. Professor Anne Marie Rafferty, King’s College, London

11.45

Frokost

12.45

Præsentation for forskningsprogrammet “Models of Cancer Care (MODEL-CARE) – A partnership approach in the management of cancer-related symptoms and health-related quality of life integrated in the clinical practice setting” /v. lektor Mary Jarden, modtager af forskningsprogramstøtte 2016

13.15

Novo Nordisk Fondens støtte til sygeplejeforskning /v. Kirsten Lomborg, formand for Komite for sygepleje

13.30

Præsentation /v. modtagere af samfinansierede ph.d.- og postdoc-stipendier, 2016

14.15

Forskningssamarbejde med patienter og patientforeninger /v. Adm. Direktør Kim Høgh, Hjerteforeningen

14.45

Forskning kræver internationalt samarbejde /v. Prodekan Ole Steen Nielsen, Health, Aarhus Universitet

15.15

Afslutning med networking med forfriskning

16.00

Tak for i dag