The page cannot be displayed because you are using Internet Explorer version 8 or lower.

Please consider upgrading your browser here

We use cookies on this website. By using the website you accept our use of cookies. Accept

 
 
 
 

HUMANITÆRE FORMÅL UDEN FOR DANMARK – AKUTTE HUMANITÆRE INDSATSER

Bevilling

Bevillinger til globale akutte humanitære indsatser.

 

Størrelse
Op til DKK 750.000 pr. bevilling

 

Ansøgningsrunden åbner

23. august 2018

 

Ansøgningsrunden lukker

2. oktober 2018 kl. 14.00

 

Annoncering af resultat

December 2018

 

This call can be found in Danish only.

Ansøg nu

Formål

Novo Nordisk Fonden ønsker at støtte globale akutte humanitære indsatser i forbindelse med fx naturkatastrofer eller væbnede konflikter.

 

Novo Nordisk Fonden har i sine humanitære indsatser uden for Danmark fokus på uddannelse, generel kompetenceudvikling, arbejdsmarkedsparathed samt sundhedsfremme for at forbedre udsatte børn og unges livskvalitet og livsmuligheder.

 

I runden ’akutte humanitære indsatser’ modtager fonden dog ansøgninger til formål, som dækker bredere end ovenstående.

 

FORUDSÆTNINGER

Støtte til akutte humanitære indsatser kan søges af organisationer og institutioner med kontor i Danmark.

 

Fonden sikrer sig, at de organisationer og institutioner, der støttes, er anerkendte og fremlægger årsberetninger samt offentlige revisionsgodkendte regnskaber.

 

Novo Nordisk Fonden forventer ligeledes, at ansøgende organisationer har implementeret en Code of Conduct, som de guides af og efterlever i forhold til etiske og humanitære retningslinjer og standarder herunder Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability (CHS).

Definition af akut humanitær krise

Novo Nordisk Fonden definerer en akut humanitær krise som en situation, hvor et samfund er blevet helt eller delvist ødelagt på grund af fx væbnede konflikter eller naturkatastrofer, og derved præges af manglende stabilitet og væsentlige humanitære behov, som verdenssamfundet i form af bl.a. FN, internationale og nationale civilsamfundsorganisationer og lokale aktører kan hjælpe til at begrænse.

 

Humanitære kriser kan være akutte eller langvarige, og langvarige kriser kan indeholde flere akutte kriser og nødsituationer.

 

Novo Nordisk Fonden ser gerne, at det i projektbeskrivelsen tydeliggøres, hvordan den ansøgte akutte humanitære indsats om muligt kan kobles til en allerede igangværende eller kommende udviklingsindsats.

 

Novo Nordisk Fonden støtter sig til oplysninger fra en række internationale organisationer i vurderingen af, om en ansøgning skal behandles som en akut humanitær indsats.

STØTTE

Støtten gives i form af bevillinger på op til DKK 750.000.

 

Projektet kan være et selvstændigt afgrænset projekt eller en del af et større projekt, som også støttes af andre partnere.

 

Såfremt ansøger har søgt eller opnået medfinansiering fra anden side, skal dette altid fremgå af budgettet.

 

Novo Nordisk Fonden støtter ikke:

  • afholdelse af eller deltagelse i kongresser eller videnskabelige møder.
  • opsætning og afholdelse af teaterforestillinger, koncerter, kunstudstillinger, film- og pladeindspilninger.
  • løn eller anden støtte til uddannelse, herunder studierejser.
  • overhead, inklusive løbende drift og administration af institutioner, institutter og organisationer.
  • drift og vedligehold af sportsklubber, ungdomsklubber og andre interesseorganisationer.
  • personlige midler til forbedring af sociale vilkår, rekreations- kursus- og kurophold.
  • kommercielle formål, sponsorater.

 

Contact

Anders Bager

Project Officer

Tlf.: +45 2523 1526

Email: aba@novo.dk