The page cannot be displayed because you are using Internet Explorer version 8 or lower.

Please consider upgrading your browser here

We use cookies on this website. By using the website you accept our use of cookies. Accept

 
 
 
 

HUMANITÆRE FORMÅL UDEN FOR DANMARK – AKUTTE HUMANITÆRE INDSATSER

Type
Humanitære formål uden for Danmark – akutte humanitære indsatser
 

Størrelse
Op til DKK 750.000 pr. bevilling

 

Deadlines for ansøgninger til akutte humanitære indsatser i 2018
6. februar 2018 kl. 14:00
2. maj 2018 kl. 14:00
1. august 2018 kl. 14:00
2. oktober 2018 kl. 14:00

 

Offentliggørelse
Der kan forventes svar på ansøgning ca. én måned efter deadline 

 

This call can be found in Danish only.

Ansøg nu

AKUTTE HUMANITÆRE INDSATSER

I forbindelse med akutte kriser, kan der søges i runden ’Akutte humanitære indsatser’. Ansøgninger til akutte humanitære indsatser behandles fire gange årligt.

 

Deadlines for indsendelse af ansøgninger om støtte til akutte humanitære indsatser:

 

6. februar 2018 kl. 14:00

2. maj 2018 kl. 14:00

1. august 2018 kl. 14:00

2. oktober 2018 kl. 14:00

 

Novo Nordisk Fonden har i sine humanitære indsatser uden for Danmark fokus på uddannelse, generel kompetenceudvikling, arbejdsmarkedsparathed samt sundhedsfremme for at forbedre udsatte børn og unges livskvalitet og livsmuligheder.

 

I runden ’Akutte humanitære indsatser’ modtager fonden dog ansøgninger til formål, som dækker bredere end ovenstående.   

 

FORUDSÆTNINGER

Støtte til akutte humanitære indsatser kan søges af organisationer og institutioner med kontor i Danmark.

 

Fonden sikrer sig, at de organisationer og institutioner, der støttes, er anerkendte og fremlægger årsberetninger samt offentlige revisionsgodkendte regnskaber.

 

Novo Nordisk Fonden forventer ligeledes, at ansøgende organisationer har implementeret en Code of Conduct, som de guides af og efterlever i forhold til etiske og humanitære retningslinjer og standarder herunder Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability (CHS).

 

STØTTE

Støtten gives i form af bevillinger på op til DKK 750.000.

 

Novo Nordisk Fonden støtter ikke:

  • afholdelse af eller deltagelse i kongresser eller videnskabelige møder, bortset fra de områder, som er specificeret under symposier andetsteds på siden.
  • opsætning og afholdelse af teaterforestillinger, koncerter, kunstudstillinger, film- og pladeindspilninger.
  • løn eller anden støtte til uddannelse, herunder studierejser.
  • overhead, inklusive løbende drift og administration af institutioner, institutter og organisationer.
  • drift og vedligehold af sportsklubber, ungdomsklubber og andre interesseorganisationer.
  • personlige midler til forbedring af sociale vilkår, rekreations- kursus- og kurophold.
  • kommercielle formål, sponsorater.

 

DEFINITION AF AKUT HUMANITÆR KRISE

Novo Nordisk Fonden definerer en akut humanitær krise som en situation, hvor et samfund er blevet helt eller delvist ødelagt på grund af fx væbnede konflikter eller naturkatastrofer og derved præges af manglende stabilitet og væsentlige humanitære behov, som verdenssamfundet i form af bl.a. FN, internationale og nationale civilsamfundsorganisationer og lokale aktører kan hjælpe til at begrænse.

 

Humanitære kriser kan være akutte eller langvarige, og langvarige kriser kan indeholde flere akutte kriser og nødsituationer.

 

Novo Nordisk Fonden ser gerne, at det i projektbeskrivelsen tydeliggøres, hvordan den ansøgte akutte humanitære indsats om muligt kan kobles til en allerede igangværende eller kommende udviklingsindsats.

 

Novo Nordisk Fonden støtter sig til oplysninger fra en række internationale organisationer i vurderingen af, om en ansøgning skal behandles som en akut humanitær indsats.

 

ANSØGNINGSPROCES

Ansøgninger om støtte skal udfyldes og indsendes via fondens ansøgningssystem.

 

Det er vigtigt, at ansøger sætter sig grundigt ind i vejledningen, inden ansøgningsprocessen startes, da dette dokument indeholder detaljeret information om ansøgningsproceduren.

 

Vær opmærksom på, at ansøgninger under oprettelse, der ikke er indsendt inden deadline, vil skulle oprettes på ny.

 

I tilfælde af, at ansøgningen indsendes i runden til akutte humanitære ansøgninger, og det fra fondens side vurderes, at projektet ikke er en akut humanitær indsats, vil ansøgningen blive afvist.

 

Contact

Anders Bager

Project Officer

Tlf.: +45 2523 1526

Email: aba@novo.dk