The page cannot be displayed because you are using Internet Explorer version 8 or lower.

Please consider upgrading your browser here

We use cookies on this website. By using the website you accept our use of cookies. Accept

 
 
 
 

Humanitarian and social purposes (DK only)

Ansøgningsrunde åbner
1. kvartal 2018

Ansøgningsfrist
12. oktober 2018 kl. 14:00.

Offentliggørelse
Ultimo december 2018

 

This call can be found in Danish only.

FORMÅL

Novo Nordisk Fonden ønsker at fremme velfærd for udsatte mennesker og uddeler derfor støtte til humanitære og sociale formål.

Fonden indkalder nu ansøgninger om støtte til disse formål.
 

FORUDSÆTNINGER

Støtte til humanitære og sociale formål kan ansøges af danske etablerede organisationer med et humanitært eller socialt sigte.

 

Fonden sikrer sig, at de organisationer, der støttes har fokus på socialt udsattes uddannelse, sundhed og velfærd, at organisationerne er anerkendte og fremlægger offentlige revisionsgodkendte regnskaber.
 

STØTTE

Støtten gives i form af bevillinger på op til DKK 500.000.

Der uddeles i 2018 samlet op til DKK 66 mio. til humanitære og sociale formål.

 

Fonden uddeler ikke støtte til afholdelse af eller deltagelse i events, teaterforestillinger, koncerter, kunstudstillinger, film- og pladeindspilninger, studierejser, overhead, inklusive løbende drift og administration af institutioner, institutter og organisationer, drift og vedligehold af sportsklubber, ungdomsklubber og andre interesseorganisationer, personlige midler til forbedring af sociale vilkår, rekreations- kursus- og kurophold samt kommercielle formål og sponsorater.

 

ANSØGNINGSPROCES

Ansøgninger om støtte skal udfyldes og indsendes via fondens ansøgningssystem.

Ansøgninger til humanitære og sociale formål behandles en gang årligt.

 

Det er vigtigt, at ansøger sætter sig grundigt ind i vejledningen, inden ansøgningsprocessen startes, da dette dokument indeholder det komplette opslag, samt detaljeret information angående ansøgningsproceduren.
 

AKUT

I forbindelse med akutte kriser, kan der søges i runden ’Humanitære og sociale formål – Akut’. Akutte ansøgninger bliver behandlet 4 gange årligt.
 

Deadlines for indsendelse af akutte ansøgninger:

  • 6. februar 2018 kl. 14:00
  • 11. april 2018 kl. 14:00
  • 1. august 2018 kl. 14:00
  • 12. oktober 2018 kl. 14:00

 

Vær opmærksom på, at ansøgninger under oprettelse, der ikke er indsendt inden deadline, vil skulle oprettes på ny.

 

I tilfælde af at ansøgningen indsendes i runden til akutte ansøgninger, og det fra fondens side vurderes, at projektet ikke er akut, vil ansøgningen blive afvist, og der vil skulle oprettes en ny ansøgning i den almindelige runde.

 

Contact

Nickie Spile

Programme Manager

Tlf.: +45 3527 6666

Email: nis@novo.dk