menu
https://novonordiskfonden.dk/da/aktuelle-stoetteomraader/biomedicin-og-sundhedsvidenskab/

Biomedicin og sundhedsvidenskab

Biomedicin og sundhedsvidenskab

Biomedicinsk og sundhedsvidenskabelig forskning er et centralt støtteområde for Novo Nordisk Fonden.

Fonden har siden sin stiftelse understøttet lægevidenskabelig forskning i Danmark og resten af Norden, herunder forskning i hjertekarsygdomme, kræft og hormonelle sygdomme. Vi støtter forskning bredt; både grundforskning, translationel forskning, klinisk forskning og innovation. Vi har desuden støtteprogrammer inden for sygeplejeforskning og almen medicinsk forskning.

Vores mål er at muliggøre sundere og bedre liv for mennesker ved at facilitere forskning og behandling, der fremmer viden om sundhed og sygdom og kan anvendes til at udvikle nye lægemidler, behandlingsformer eller sundhedsvæsenet.

Vi støtter store og mindre projekter af høj kvalitet og de dygtigste forskere på alle karrierestadier.

Vi uddeler bl.a. årligt flere hundrede projektbevillinger og stipendier inden for forskellige forskningsfelter på baggrund af ansøgninger indsendt af forskere til fonden efter opslag i åben konkurrence.

I de kommende år vil vi også have fokus på bl.a. forskning i sundhedsdata og uddannelse inden for disse områder.