menu
https://novonordiskfonden.dk/da/aktuelle-stoetteomraader/biomedicin-og-sundhedsvidenskab/

Biomedicin og sundhedsvidenskab

Biomedicin og sundhedsvidenskab

Novo Nordisk Fonden ønsker at bidrage til sundere og bedre liv for mennesker. Siden fondens stiftelse har vi finansieret og fremmet forskning, der styrker vores viden om sundhed og sygdom og kan anvendes til at løse sundhedsmæssige udfordringer samt bidrage til at udvikle vores sundhedsvæsen. Området er således en central del af vores historie og identitet.

Vi støtter en bred vifte af forskningsaktiviteter inden for langt de fleste områder af biomedicin og sundhedsvidenskab. En stor del af vores bevillinger uddeles i åben konkurrence til forskere, der søger om midler til deres egne originale forsknings-projekter. Bevillingerne gives primært inden for fire bredt definerede forskningsområder: 1) biovidenskab og basal biomedicin; 2) klinisk og translationel forskning; 3) endokrinologi og metabolisme; og 4) sygeplejeforskning.

Derudover støtter vi og er med til at udvikle større initiativer, så som forskningscentre og -infrastruk-turer, f.eks. Nationalt Genom Center og Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research.

Fonden vil i de kommende år fortsætte sine igangværende aktiviteter inden for biomedicin og sundhedsvidenskab, samt ekspandere inden for følgende strategiske fokusområder:

  • Bredden i biomedicinsk forskning: Udvikling af bevillingsprogrammer, der støtter excellent forskning og fremmer diversitet – både i forskningsområder og i forhold til de forskere, der støttes.
  • Sundhedsrelateret datavidenskab: Datavidenskab og kunstig intelligens (AI), der kan bidrage til at udvikle nye og bedre procedurer for diagnostik, prognose og behandling samt bane vejen for mere effektiv brug af ressourcer inden for plejesektoren, f.eks. i forhold til præcisionsmedicin, maskinbaseret læring, optræning og uddannelse af personale.
  • Sammenhængende sundhedspleje: Forskning på tværs af sektorer med fokus på en sammenhængende sundhedspleje, med sigte på at skabe patientcentreret, klinisk behandling i verdensklasse af kronisk syge patienter med følgesygdomme.
  • Innovative behandlingsformer: Translationel forskning, hvor nye videnskabelige opdagelser og teknologier omsættes til forbedrede procedurer for forebyggelse, diagnostik og behandling til gavn for patienter, herunder celle- og genbaseret behandlinger, genomisk medicin og medicindosering.

For at se en oversigt over projekter, som har modtaget bevillinger inden for biomedicin og sundhedsvidenskab, gå til bevillingslisten.