menu
https://novonordiskfonden.dk/da/aktuelle-stoetteomraader/bioteknologi/

Bioteknologi

Bioteknologi

I lyset af stigende globale miljømæssige udfordringer ønsker Novo Nordisk Fonden at arbejde for og inspirere til udvikling af en mere bæredygtig verden.

Vi vil støtte life-science-forskning inden for bioteknologi samt udvikling af nye produkter og løsninger, som kan forbedre bæredygtigheden i samfundet og bidrage til at reducere vores påvirkning af miljøet.

Vi ønsker bl.a. at støtte forskning, uddannelse og innovation inden for industriel bioteknologi, plante- og fødevarebioteknologi og miljøbioteknologi. Vi støtter også grundforskning, platforme og teknologier, som understøtter bæredygtig bioteknologisk udvikling.

Som følge af fondens strategi for 2019-2023 vil vi i de kommende år markant øge vores fokus og støtte til life-science-forskning, der har fokus på bæredygtig udvikling og anvendelse i industrien.