menu
https://novonordiskfonden.dk/da/aktuelle-stoetteomraader/bioteknologi/

Bioteknologi

Bioteknologi

I lyset af stigende globale udfordringer for miljø og klima ønsker Novo Nordisk Fonden at arbejde for og inspirere til udvikling af en mere bæredygtig verden. Således støtter vi life-science forskning inden for bioteknologi rettet mod nye produkter og løsninger, der kan forbedre bæredygtigheden i samfundet og bidrage til at reducere vores påvirkning af miljøet.

Vi ønsker at støtte forskning, uddannelse og innovation inden for industriel bioteknologi, plante- og fødevarebioteknologi og miljøbioteknologi, herunder udviklingen af løsninger, som bidrager til at mindske klimaændringer. Vi støtter den fundamentale forskning, hvor der er et strategisk fokus og en løsningsorienteret tilgang til specifikke problemstillinger og udfordringer.

Blandt de samfundsmæssige og miljømæssige udfordringer, som fonden vil bidrage til at finde løsninger på, er, hvordan man sikrer morgendagens plantebaserede fødevareproduktion for en voksende verdensbefolkning, hvordan vi udvikler og skaber et mere bæredygtigt landbrug, og hvordan man ved hjælp af bl.a. bioteknologi kan indfange og lagre CO2 (carbon capture).

Således retter fondens aktiviteter inden for dette støtteområde sig mod en bæredygtig omstilling af vores produktion, energi- og fødevareforsyning, frem for medicinske problemstillinger.

Som følge af fondens strategi for 2019-2023 vil vi i de kommende år markant øge vores fokus på og støtte til life-science forskning, der koncentrerer sig om bæredygtig udvikling og anvendelse i industri, landbrug og fødevareproduktion.

Fondens aktiviteter vil fokusere på:

  • Industriel bioteknologi og bio-baseret produktion
  • Plante- og fødevarebioteknologi
  • Miljøbioteknologi
  • Grundforskning, platforme og teknologier der understøtter bæredygtig bioteknologisk udvikling
  • Udvikling og uddannelse af forskere inden for disse områder