menu
https://novonordiskfonden.dk/da/aktuelle-stoetteomraader/innovation-og-tidlig-kommercialisering/

Innovation og tidlig kommercialisering

Innovation og tidlig kommercialisering

Novo Nordisk Fonden støtter innovation og tidlig kommercialisering af videnskabelige opdagelser. Formålet er at understøtte, at nye ideer og opdagelser videreudvikles til nye produkter og løsninger til gavn for mennesker og miljø.
Dette sker bl.a. gennem støtte til etablering af nye life-science og bioindustrielle virksomheder, der samtidig kan bidrage til øget vækst og økonomisk aktivitet i samfundet.

På den måde ønsker vi at bygge bro mellem opdagelserne og deres kommercielle anvendelse og derigennem skabe løsninger, som ellers ikke var blevet fundet, og derved skabe merværdi af forskningen til gavn for alle.

I de forskellige stadier af innovationsværdikæden er behovet for støtte forskelligt, idet de tekniske og kommercielle aktiviteter og behov udvikler sig gennem forløbet, og vi har derfor en række initiativer, der dækker hele innovationskæden fra forskningsfund til kommercialisering.

Den vifte af aktiviteter, som fonden støtter, giver bl.a. adgang til og kontakt med væsentlige aktører inden for forskning, kliniske miljøer samt industrielle netværk, hvilket gør den til en naturlig katalysator for at fremme den tværfaglige dialog og aktivitet, der fremmer innovation.

Vores aktiviteter vil fremadrettet særligt fokusere på tidlig innovation, at accelerere innovation mere bredt samt at skabe et inkubationsmiljø og styrke økosystemet for translationel forskning.