menu
https://novonordiskfonden.dk/da/aktuelle-stoetteomraader/innovation-og-tidlig-kommercialisering/

Innovation og entreprenørskab inden for life science

Innovation og entreprenørskab inden for life science

Innovation er en vigtig forudsætning for, at videnskabelige opdagelser kan omsættes til nye produkter og løsninger, der forbedrer menneskers sundhed samt miljøet. Novo Nordisk Fonden ønsker at bidrage til et stærkt økosystem for innovation, som kan fremme forskningsbaserede opdagelser med kommercielt potentiale inden for life science (farma, medtech og industriel biotech) til gavn for mennesker og samfundet, og som kan bane vejen for nye virksomheder, der bidrager til øget vækst og økonomisk aktivitet. Fonden vil opnå dette ved at hjælpe danske og nordiske institutioner med at modne og omsætte tidlige opdagelser til produkter og løsninger, og ved at støtte etableringen af nye life science- og bioindustrielle virksomheder.

De forskellige led i innovationsværdikæden kræver forskellige former for støtte, da de tekniske og kommercielle krav ændrer sig undervejs. Gennem en bred vifte af bevillingsaktiviteter støtter fonden de tidlige stadier af innovation ved universiteter og klinikker. Dermed skaber Novo Nordisk Fonden et springbræt til den støtte, acceleratorer og inkubatorer som fx BioInnovation Institute, der er finansieret af fonden, yder til næste fase af innovation og kommercialisering.

Vores forskningsbevillinger inden for innovation uddeles i åben konkurrence og har som formål at give forskere den nødvendige støtte til at modne deres opdagelser gennem hele innovations-cyklussen, fra idégenerering til optimering af lead-kandidat og udvælgelse eller udvikling af prototyper. Vores Pioneer Innovator Grant samt Distinguished Innovator Grant er personlige bevillinger, der understøtter vigtigheden af innovation ved universiteter og forskningsinstitutioner i norden.

Gennem vores strategiske initiativer ønsker fonden ligeledes at bane vejen for tidlig innovation samt modning af videnskabelige opdagelser ved universiteter og klinikker. Vores strategiske bevillinger gives inden for fire områder:

  • Uddannelsesprogrammer og internationale udvekslingsprogrammer for forskere på alle niveauer (se f.eks. CBS-BIO under ’Projekter og initiativer’)
  • Infrastrukturer for universiteter og klinikker (se f.eks. NOME under ’Projekter og initiativer’)
  • Initiativer der skaber samarbejde mellem akademisk forskning og industri (se f.eks. ODIN under ’Projekter og initiativer’)
  • Initiativer der driver investeringer i opfindelser inden for Norden (se f.eks. Nordic Innovation Fair under ’Projekter og initiativer’)

Gennem disse bevillingsaktiviteter søger Novo Nordisk Fonden at bygge bro imellem forskellige initiativer i det nordiske økosystem for innovation, samt være katalysator for interdisciplinær dialog og aktiviteter, der fremmer innovation.