menu
https://novonordiskfonden.dk/da/aktuelle-stoetteomraader/kunstfaglig-forskning/

Kunstfaglig forskning

Kunstfaglig forskning

Foto: Marie Kølbæk Iversen

Novo Nordisk Fonden har støttet forskning inden for det kunstfaglige område i mere end 40 år.

Vi støtter bl.a. forskning inden for kunsthistorie, praksisbaseret kunst og kuratering og det tværdisciplinære felt mellem kunst og naturvidenskab.

Målet er at give de mest talentfulde forskere mulighed for at gennemføre større forskningsprojekter. Det kan både hjælpe dem til en forskerkarriere inden for feltet og yde et væsentligt bidrag til kunst og kunsthistorisk forskning i Danmark.

En bevæggrund for vores støtte til området er, at kunst er med til udfordre vanetænkning og skabe nye ideer. Med vores støtte til forskningsprojekter inden for f.eks. sundhedsvidenskab ønsker vi at bidrage til at forbedre menneskers liv, hvilket kræver forskning på højeste niveau. At opnå sådanne fremskridt og gennembrud kræver også, at vi formår at udfordre eksisterende dogmer og klassisk tænkning. Kunst, herunder billedkunst, kan udfordre vores opfattelse af virkeligheden, få os til at stille spørgsmålstegn ved etablerede opfattelser og søge nye svar – og derigennem bidrage til skabelse af en innovationskultur.

I de senere år har Novo Nordisk Fonden i flere omgange markant øget sin støtte til det kunstfaglige område. Vi har bl.a. oprettet et investigator grant i kunsthistorisk forskning og et gæsteprofessorat i kunst og kunsthistorie, ligesom vi har udvidet antallet af ph.d.- og postdocstipendier, som vi uddeler på baggrund af modtagne ansøgninger i åben konkurrence.

Bevillinger indenfor forskning i kunst og kunsthistorie

Læs om de projekter, der fik Mads Øvlisen stipendier og investigator grant 2021 her.

Læs om de projekter, der fik Mads Øvlisen stipendier og investigator grant 2020 her.

Læs mere om de projekter, der fik Mads Øvlisen stipendier og investigator grants 2019 her.

Se hvilke projekter, der har modtaget støtte i åben konkurrence her:

Mads Øvlisen ph.d.-stipendier i kunsthistorisk forskning

Mads Øvlisen ph.d.-stipendier i praksisbaseret forskning

Mads Øvlisen postdocstipendier i kunsthistorisk forskning

Mads Øvlisen postdocstipendier i praksisbaseret forskning

Mads Øvlisen postdocstipendier i forskning i kunst & naturvidenskab

Investigator Grants i kunsthistorisk forskning

Projektstøtte til kunsthistorisk forskning

NNF Visiting Professorships in art history research