menu
https://novonordiskfonden.dk/da/aktuelle-stoetteomraader/naturvidenskabelig-og-teknisk-videnskabelig-forskning-og-interdisciplinaritet/

Naturvidenskabelig og teknisk videnskabelig forskning og interdisciplinaritet

Naturvidenskabelig og teknisk videnskabelig forskning og interdisciplinaritet

Novo Nordisk Fonden støtter grundforskning inden for naturvidenskab og teknisk videnskab, herunder fysik, kemi, matematik, engineering og datavidenskab, med potentiale for tværvidenskabelig anvendelse inden for biomedicin eller life science.

Som en del af fondens strategi for 2019–2023 har vi fire strategiske fokusområder:

  • Interdisciplinær forskning: Projekter der skaber synergier på tværs af de klassiske discipliner for at bidrage til gennembrud i forståelsen af de grundlæggende mekanismer, der er styrende for vores liv og sundhed samt inden for bioteknologi
  • Anvendelse af kvanteteknologi inden for life science: Løsning af vigtige og komplekse problemstillinger inden for biologi, kemi og medicin, gennem udvikling og anvendelse af kvanteteknologi
  • Datavidenskab: Udvikling af nyskabende algoritmer og teknologier til at forstå og håndtere big data til anvendelse inden for kunstig intelligens (AI), bioteknologi eller biomedicin
  • Teknisk forskning med anvendelsesmuligheder inden for medicin: Udvikling af teknologier med anvendelsesmuligheder indenfor medicin, og som kan være med til at forme morgendagens behandlingsformer og diagnostik og fremme menneskers sundhed

Gennem vores bevillingsaktiviteter ønsker vi at bidrage til at fremme forskningen, etablere forskningsmiljøer, udvikle forskningstalenter, skabe internationale og tværdisciplinære samarbejder samt udvikle banebrydende infrastrukturer.

Eksempler på forskningsfelter, som falder uden for dette støtteområde, da de dækkes af Novo Nordisk Fondens øvrige støtteområder: bioteknologi, biovidenskab og biomedicin, endokrinologi og metabolisk forskning, klinisk og translationel medicin. Derudover er kosmologi, zoologi og projekter, som primært er retrospektive eller har et historisk sigte, heller ikke omfattet af dette støtteområde.