menu
https://novonordiskfonden.dk/da/aktuelle-stoetteomraader/naturvidenskabelig-og-teknisk-videnskabelig-forskning-og-interdisciplinaritet/

Naturvidenskabelig og teknisk videnskabelig forskning og interdisciplinaritet

Naturvidenskabelig og teknisk videnskabelig forskning og interdisciplinaritet

Novo Nordisk Fonden støtter naturvidenskabelig og teknisk videnskabelig forsk¬ning inden for eksempelvis kemi, fysik og computerteknologi. Det gør vi i anerkendelse af, at disse områder spiller en stadig større rolle i udvikling og fremskridt inden for sundhed og bæredygtighed.

Samtidig støtter vi tværfaglige forskningssamarbejder, da mange store videnskabelige gennembrud finder sted i grænsefladerne mellem fagfelter.

Gennem vores støtte ønsker vi at bidrage til, at der kan skabes bedre muligheder for udvikling af epokegørende nye løsninger inden for sundhed og bæredygtighed.

Vores støtte på områder er bl.a. målrettet grundforskning inden for naturvidenskabelige og tekniske discipliner med potentiale for tværvidenskabelig anvendelse inden for biomedicin, sundhed og bioteknologi samt andre forskningsområder med særlig relevans for forskning inden for sundhed og bæredygtighed. Endvidere fokuserer vi på udvikling og uddannelse af forskere inden for disse områder og særligt på tværs af fondens støtteområder.