menu
https://novonordiskfonden.dk/da/aktuelle-stoetteomraader/patientcare/

Patientcare

Patientcare

Novo Nordisk Fonden støtter forskningsbaseret behandling og forebyggelse af diabetes, der er en af tidens største globale udfordringer på sundhedsområdet.

Målet med vores støtte er, at personer med diabetes skal leve længere og bedre, og at færre personer skal have diabetes. Vi ønsker desuden at bidrage til at gøre Danmark globalt førende inden for patientcentreret behandling af diabetes.

Vi har de seneste år bevilget støtte til etablering af specialiserede Steno Diabetes Centre ved offentlige hospitaler i alle fem regioner i Danmark. Ambitionen for centrene er, at de kan tilbyde verdens bedste behandling og forebyggelse af diabetes og samtidig være drivkraft for udvikling af nye behandlings- og forebyggelsesmetoder samt undervisning, der kan komme alle i Danmark til gavn.

For at understøtte samarbejde mellem forskningsmiljøerne på Steno Diabetes Centrene og forskningsmiljøer uden for centrene i hele Danmark, har vi endvidere etableret støtteprogrammet Steno Collaborative Grants.

Vi har støttet diabetesbehandling siden 1932, da Nordisk Insulinlaboratorium (en af de tre fonde, der i 1989 blev fusioneret til Novo Nordisk Fonden) opførte Niels Steensens Hospital. På hospitalet kunne mindrebemidlede diabetikere få gratis behandling, og fra 1957 blev der med stor succes også forsket i sygdommens årsag og udvikling på hospitalets laboratorium. Hospitalet blev senere omdøbt til Steno Diabetes Center.