menu
https://novonordiskfonden.dk/da/aktuelle-stoetteomraader/patientcare/

Patientcentreret og forskningsbaseret behandling

Patientcentreret og forskningsbaseret behandling

Novo Nordisk Fonden støtter forskningsbaseret behandling og forebyggelse af diabetes samt forskning indenfor andre hormon- og stofskiftesygdomme.

Diabetes er én af tidens største globale udfordringer på sundhedsområdet. Vi har støttet diabetesbehandling siden 1932, da man opførte Niels Steensens Hospital (senere Steno Diabetes Center), som tilbød gratis behandling til mindrebemidlede personer med sukkersyge, og hvor der fra 1957 også blev forsket med stor succes i sygdommens årsag og udvikling.

Målet med vores støtte er, at personer med diabetes skal leve længere og bedre, og at færre personer skal udvikle diabetes. Gennem en forskningsbaseret tilgang ønsker fonden desuden at bidrage til at gøre Danmark globalt førende inden for patientcentreret behandling af diabetes.

Vores førsteprioritet er at fremme alle aspekter af diabetesbehandling over hele patientens levetid. Således har vi de seneste år bevilget støtte til etablering af specialiserede Steno Diabetes Centre ved offentlige hospitaler i alle fem regioner i Danmark samt i Grønland. Ambitionen for centrene er, at de kan tilbyde verdens bedste behandling af diabetes og forebyggelse af senkomplikationer til diabetes, og samtidig være drivkraft for udvikling af nye behandlings- og forebyggelsesmetoder samt undervisning til gavn for alle patienter såvel som pårørende og sundhedsfaglige personer i det danske rigsfællesskab. I forlængelse af dette støtter fonden i stigende grad også centrene i indsatser omkring forebyggelse og behandling af ko-morbiditeter til diabetes.

Derudover ønsker Fonden også at fremme forskningsbaseret vidensdeling og udvikling, samarbejde og netværksaktiviteter i forhold til patientbehandling og forebyggelse inden for diabetes mellem Steno Diabetes Centrene og relevante forskningsmiljøer. For at understøtte dette har vi således etableret støtteprogrammerne Steno Collaborative Grants og Steno North American Fellowships, samt netværksorganisationen Steno DK.

På patient care-området bidrager Novo Nordisk Fonden også til forskning i Danmark, der styrker patientbehandling i forhold til andre endokrine sygdomme, dvs. hormon- og stofskiftesygdomme, så som knogleskørhed, skjoldbruskkirtelsygdomme og sygdomme i hypofyse, binyrer og kønsorganer.