menu
https://novonordiskfonden.dk/da/aktuelle-stoetteomraader/samfundsvidenskabelig-forskning/

Samfundsvidenskabelig forskning

Samfundsvidenskabelig forskning

Novo Nordisk Fonden støtter forskning, der kan skabe ny viden om, hvad det betyder, og hvilke effekter det har for samfundet og samfundsøkonomien, når der bruges penge på forskning.

Der investeres årligt milliarder af kroner i forskning i Danmark i både privat og offentlig regi, men der findes kun begrænset evidensbaseret viden om de konkrete effekter i samfundet af denne investering.

Vi yder derfor støtte til samfundsvidenskabelige forskningsprojekter, der søger at skabe evidensbaseret viden om effekter af forskning, herunder forskningens betydning for bl.a. jobskabelse, sundhed og uddannelse og heraf følgende også for samfundsøkonomien.

Vi støtter ligeledes forskning, der har til formål at udvikle eller videreudvikle modeller og metoder til at analysere de samfundsøkonomiske effekter af forskning og dermed opnåelse af ny viden om dansk forskningsøkonomi.

Overordnet ønsker vi gennem vores uddelinger på området at bidrage til, at der skabes bedre dokumentation for og bedre viden om, hvad det betyder for samfundet og samfundsøkonomien, når offentlige såvel som private aktører, herunder virksomheder, råd og fonde investerer i forskning. Målsætningen er, at dette vil kunne gøre os klogere på, hvordan vi bedst får nytte af vores fælles forskningsmæssige ressourcer og dermed også, hvordan forskningspolitik tilrettelægges bedst muligt.