menu
https://novonordiskfonden.dk/da/aktuelle-stoetteomraader/sociale-og-humanitaere-indsatser/

Sociale og humanitære indsatser

Sociale og humanitære indsatser

Novo Nordisk Fonden støtter sociale og humanitære indsatser målrettet udsatte børn og unge i Danmark og udvalgte geografier globalt. Målet med vores støtte er at medvirke til at forbedre livskvalitet og livsmuligheder for udsatte børn og unge gennem indsatser inden for uddannelse, sundhed og generel kompetenceudvikling.

Vores indsatser på det sociale område er rettet mod forbed­ring af udsatte børn og unges livskvalitet og livsmuligheder i Danmark. Der vil være et særligt fokus på indsatser, der medvirker til at reducere antallet af overvægtige børn og unge, og indsatser, der har til formål at øge læringsmuligheder for børn og unge. For begge områder gælder, at fonden vil have et særligt fokus på børn under 6 år.

Fonden vil støtte vidensopbygning, forskning og indsatser i feltet med hovedvægt på afprøvning og udbredelse af forskningsbaserede, velevaluerede indsatser. Midlerne vil blive uddelt via strategiske initiativer og åbne ansøgningsrunder.

Vores støtte til humanitære- og udviklingsindsatser er rettet mod forbedring af udsatte børn og unges livsmuligheder i udvalgte geografier uden for Danmark gennem uddannelse og andre relevante læringstilbud samt sundhedsinitiativer. Fondens støtte fokuserer på at styrke befolkningens sundhed og børn og unges faglige og sociale kompetencer, så de er bedre rustet til at træffe positive livsvalg og indgå som aktive medborgere i samfundet. Geografisk vil vi støtte indsatser i områder og lande påvirket af konflikten i Syrien – i første omgang Jordan. Målgruppen er flygtninge samt udsatte børn og unge i værtslandene. På sundhedsområdet har vi fokus på at støtte bekæmpelsen af ikke-smitsomme sygdomme i samme geografiske område samt i Østafrika.

Fonden vil indgå strategiske partnerskaber på både uddannelses- og sundhedsområdet, og der vil løbende komme opslag med bevillinger i åben konkurrence.

Novo Nordisk fonden har nedsat et rådgiverpanel af førende danske og internationale eksperter betegnet Humanitarian and Development Aid Advisory Panel (HUMDAP).