menu

Uddannelse og formidling

Novo Nordisk Fonden ønsker at inspirere og understøtte børn og unges læring inden for naturvidenskab og teknologi.

Vi yder derfor støtte til uddannelses- og formidlingsprojekter, der har potentiale til at fremme naturvidenskabelig uddannelse og almendannelse i Danmark.

Uddannelse:
Vores støtte inden for uddannelse omfatter bevillingsaktiviteter i Danmark, der støtter elever og lærere fra daginstitution til og med pro-fessionsbacheloruddannelser og erhvervsakademier. Vi fokuserer bl.a. på undervisningsressourcer og -metoder inden for STEM-fagene (særligt til grundskolen og ungdomsuddannelserne), kompetenceløft af lærere samt forskning i og formidling af de bedste evidensbase¬rede undervisnings- og læringsmetoder.

Formidling:
Vores støtte inden for formidling omfatter bevillingsaktiviteter, der understøt¬ter befolkningens naturvidenskabelige almendannelse, forståelse og interesse samt bidrager til at skabe en stærk stemme for betydningen af naturvidenskabelig forskning. Vores aktiviteter fokuserer bl.a. på forskningsformidling og offentlig debat, oplevelser med naturvidenskab i fritiden og forskning, der skaber nye perspektiver og kritiske refleksioner relateret til videnskab, teknologi og sundhedsbehandling. Denne type projekter kan være rettet mod børn, unge og/eller mod den brede befolkning.

Vores overordnede mål med støtten på området er at bidrage til at fremme børn og unges interesse, viden og kompetencer inden for naturvidenskab. Samtidig ønsker vi at bidrage til at styrke befolkningens forståelse for vigtigheden af naturvidenskab og teknologi for udvikling af samfundet.

Se støttede projekter i åben konkurrence fra 2019

Se støttede projekter i åben konkurrence fra 2018

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close