menu
https://novonordiskfonden.dk/da/aktuelle-stoetteomraader/uddannelse-og-formidling/

Uddannelse og formidling

Uddannelse og formidling

Novo Nordisk Fonden ønsker at inspirere og understøtte børn og unges læring inden for naturvidenskab og teknologi.

Derfor yder vi støtte til uddannelses- og formidlingsprojekter, der har potentiale til at fremme børn og unges kompetencer og engagement i naturfag og naturvidenskab.

Vores overordnede mål med støtten er at bidrage til at opbygge naturvidenskabelig almendannelse hos børn, unge, familier og den brede befolkning i Danmark.

 

Uddannelse

Vores bevillingsaktiviteter inden for uddannelse fokuserer på tre indsatsområder: STEM-uddannelse, naturfagsdidaktisk forskning og erhvervsfaglig uddannelse. Aktiviteterne er målrettet elever og lærere på daginstitutioner, grundskoler, ungdomsuddannelser samt pædagog- og læreruddannelser.

Vi støtter udvikling af undervisningsressourcer og -metoder samt kompetenceløft af pædagoger og lærere. Støtten uddeles gennem åben konkurrence og strategiske enkeltsatsninger på området, hvoraf LIFE er vores største strategiske satsning. Herudover tildeles Novo Nordisk Fondens Undervisningspriser inspirerende pædagoger, grundskolelærere, gymnasielærere samt lærer- og pædagoguddannere, som alle på forskellig vis engagerer børn og unge i natur, science og teknologi.

Med fondens støtte til naturfagsdidaktisk forskning er vi med til at understøtte den naturvidenskabelige uddannelse fra endnu en vinkel. Forskningsstøtten har til formål at identificere og udvikle de bedste evidensbaserede undervisnings- og læringsmetoder samt at formidle forskningsresultaterne til undervisere og beslutningstagere.

De erhvervsfaglige uddannelser har deres eget indsatsområde. Her arbejder vi med initiativer til opkvalificering inden for STEM-fagene. Initiativerne skal sikre et øget antal kvalificerede kandidater til det erhvervsfaglige område med særligt fokus på bioteknologi, biovidenskab, IT og teknologi.

 

Formidling

Vores bevillingsaktiviteter inden for formidling omfatter uformelle læringsmiljøer, forskningsformidling og offentlig debat.

Aktiviteterne skal også her fremme børn og unges interesse, viden og kompetencer inden for naturvidenskab. Det kan være gennem oplevelser med naturvidenskab i fritiden, eksempelvis i scienceklub eller på museum med familien. Det kan også være gennem formidling på nytænkende medieplatforme.

Samtidig ønsker vi at styrke befolkningens forståelse for naturvidenskabens og teknologiens betydning for samfundets udvikling. Det gør vi ved at støtte formidling af naturvidenskabelig forskning gennem forskellige kanaler. Det gør vi også ved at støtte kritiske refleksioner og en kvalificeret, faktabaseret offentlig debat om videnskab, teknologi og sundhedsbehandling.

 

Støttede projekter: 

Se hvilke projekter, der har fået støtte i åben konkurrence ved at klikke på nedenstående links:

Nytænkende kommunikation og debat om naturvidenskab og teknologi

Matematik i naturvidenskab og teknologi 2019

Naturvidenskabelig uddannelse og formidling (bevillinger fra 2019 og frem)

Naturvidenskabelig uddannelse og formidling fra 2018