menu
https://novonordiskfonden.dk/da/aktuelle-stoetteomraader/uddannelse-og-formidling/

Uddannelse og formidling

Uddannelse og formidling

Novo Nordisk Fonden ønsker at inspirere og understøtte børn og unges læring inden for naturvidenskab og teknologi.

Vi yder derfor støtte til uddannelses- og formidlingsprojekter, der har potentiale til at fremme naturvidenskabelig uddannelse og almendannelse i Danmark.

Uddannelse:
Vores støtte inden for uddannelse omfatter bevillingsaktiviteter i Danmark, der støtter elever og lærere fra daginstitution til og med professionsbacheloruddannelser. Vi fokuserer bl.a. på undervisningsressourcer og -metoder inden for STEM-fagene (særligt til grundskolen og ungdomsuddannelserne), kompetenceløft af lærere samt forskning i og formidling af de bedste evidensbaserede undervisnings- og læringsmetoder.

Formidling:
Vores støtte inden for formidling omfatter bevillingsaktiviteter, der understøtter befolkningens naturvidenskabelige almendannelse, forståelse og interesse samt bidrager til at skabe en stærk stemme for betydningen af naturvidenskabelig forskning. Vores aktiviteter fokuserer bl.a. på forskningsformidling og offentlig debat, oplevelser med naturvidenskab i fritiden og forskning, der skaber nye perspektiver og kritiske refleksioner relateret til videnskab, teknologi og sundhedsbehandling. Denne type projekter kan være rettet mod børn, unge og/eller mod den brede befolkning.

Vores overordnede mål med støtten på området er at bidrage til at fremme børn og unges interesse, viden og kompetencer inden for naturvidenskab. Samtidig ønsker vi at bidrage til at styrke befolkningens forståelse for vigtigheden af naturvidenskab og teknologi for udvikling af samfundet.

Støttede projekter: 

Se hvilke projekter, der har fået støtte i åben konkurrence ved at klikke på nedenstående links:

Nytænkende kommunikation og debat om naturvidenskab og teknologi 2019 

Matematik i naturvidenskab og teknologi 2019

Naturvidenskabelig uddannelse og formidling forår og efterår 2019

Naturvidenskabelig uddannelse og formidling fra 2018