menu
https://novonordiskfonden.dk/da/ansoegningsprocessen/

Ansøgningsprocessen

Ansøgningsprocessen

Indholdsfortegnelse

Her beskrives kort forløbet fra, at fonden modtager en ansøgning til et opslag åben konkurrence og frem til, at ansøgeren får svar.

Fagfællesvurdering

Fælles for de ansøgninger, der indsendes på baggrund af fondens opslag i åben konkurrence er, at de alle vurderes af fagfæller i de af fondsbestyrelsen nedsatte fondens komiteer og udvalg, og ofte tilmed af internationale peer eksperter. Medlemmerne af fondens komiteer og udvalg er internationalt anerkendte fageksperter med stærke forudsætninger for, at vurdere de ansøgte projekters kvalitet, gennemførlighed, nyhedsværdi og potentiale, samt ansøgeres kvalifikationer.

Processen fra start til slut

Ansøgninger til Novo Nordisk Fondens uddelinger efter opslag skal altid indsendes via fondens elektroniske ansøgningssystem. Ved ansøgningsfristens udløb videresender fondens sekretariat de indkomne ansøgningerne til medlemmerne af en af de komiteer eller udvalg, som udmønter fondsbestyrelsens uddelingsbeslutninger.

Medlemmerne af komiteerne og udvalgene har typisk én til tre måneder (alt efter antal og omfang af ansøgninger) til at evaluere ansøgningerne.

Fonden har habilitetsregler for at sikre, at kun habile bedømmere deltager i diskussionen af en given ansøgning. Fondens sekretariat påser, at komiteerne og udvalgene opfylder rammerne for deres evaluering, som de er fastsat af fondsbestyrelsen. Desuden sørger fondens sekretariat for løbende at rapportere på komiteernes og udvalgenes arbejde til fondsbestyrelsen.

Svar til ansøger

Alle ansøgere får via e-mail svar på deres ansøgning. I gennemsnit opnår godt 20% af alle ansøgningerne en bevilling. Novo Nordisk Fonden begrunder generelt ikke afslag på ansøgninger.

Bevillingslisten som angiver ansøgere som har modtaget en bevillings, samt deres projekttitel og bevillingsbeløb, offentliggøres på fondens hjemmeside. Fonden offentliggør IKKE ansøgninger, der har fået afslag.