menu
https://novonordiskfonden.dk/da/ansoegningsvejledning-uopfordrede-ansoegninger/

Novo Nordisk Fonden

Ansøgningsvejledning – Uopfordrede Ansøgninger

Indholdsfortegnelse

Ansøgningsvejledning – Uopfordrede Ansøgninger

Novo Nordisk Fonden modtager et stort antal henvendelser, interessetilkendegivelser og ansøgninger uden for opslag. For at kunne foretage en transparent og effektiv behandling af alle uopfordrede henvendelser, interessetilkendegivelser og ansøgninger til Novo Nordisk Fonden skal følgende information inkluderes i ansøgningen:

GENEREL INFORMATION (påkrævet)

 • Henvendelsestype (generelle spørgsmål om mulig støtte, interessetilkendegivelse, ansøgning)
 • Kategori (forskning, uddannelse, formidling, innovation, sociale og humanitære formål, andet)
 • Ansøgernavn, -stilling, -institution
 • Forventet bevillingsmodtager (bevillingsmodtager skal være et universitet, NGO eller hospital)
 • Projekttitel

MOTIVATION FOR ANSØGNING (hvis dette ikke er relevant for henvendelsen, anfør N/A)

 • Kort beskrivelse af projektet; formål, delmål, hypoteser, planlagte aktiviteter, metoder og forventede resultater.
 • Projektets originalitet, udførlighed og nyhedsværdi
 • Tidsramme
 • Estimeret budget (inklusiv ansøgt beløb og samlet budget)
 • Anden støtte modtaget og/eller søgt om

RELEVANS FOR NOVO NORDISK FONDENS STRATEGI (påkrævet)

 • Beskriv hvordan henvendelsen/ansøgningen passer ind i Novo Nordisk Fondens strategi
 • Forklar hvorfor henvendelsen/ansøgningen ikke passer ind i andre åbne opslag fra Novo Nordisk Fonden

 

Novo Nordisk Fonden støtter normalt IKKE:

 • Sponsorering til afholdelse og/eller deltagelse i kongresser eller videnskabelige møder, bortset fra dem der relaterer til områder specificeret på Novo Nordisk Fondens hjemmeside
 • Kulturelle events inklusiv teater, koncerter, kunstudstillinger, film, musik produktion og/eller distribution samt bogudgivelser
 • Løn, stipendier eller anden støtte til personlig uddannelse, herunder studierejser
 • Vedligeholdelse, drift eller administration af institutioner, organisationer og institutter
 • Udgifter til konstruktion eller renovering af bygninger, faciliteter eller monementer
 • Drift og vedligehold af sportsklubber, ungdomsklubber og andre interesseorganisationer.
 • Personlige midler til forbedring af sociale vilkår, rekreations- kursus- og kurophold.
 • Projekter med kommercielle interesser og aktiviteter eller sponsorering.
Send din ansøgning til info@novonordiskfonden.dk