menu

Komite for Biovidenskab og Basal Biomedicin

Komite for Biovidenskab og Basal Biomedicin udmønter fondsbestyrelsens uddelingsbeslutning til støtte af basal biomedicin og naturvidenskab som adresserer biomedicinske emneområder i Danmark.

Fondsbestyrelsen har fastsat et bevillingsbudget til midler uddelt efter komiteens evaluering af indsendte ansøgninger på DKK 216 mio. årligt. Dette budget er fordelt på Projektstøtte (DKK 80 mio.), 12 Novo Nordisk Foundation’s Research Leader Programme Stipendier (DKK 120 mio.), og fire Postdocstipendier til Forskning i Udlandet (DKK 16 mio.).

Komite for Biovidenskab og Basal Biomedicin blev oprettet i 2017, og består af en formand samt medlemmer primært fra Danmark. Novo Nordisk Fondens bestyrelse udpeger komiteens formand og øvrige medlemmer ifølge de generelt gældende regler for Novo Nordisk Fondens komiteer og udvalg.

Birthe Brandt Kragelund
Formand
Professor, Biologisk Institut, Københavns Universitet
Har været medlem siden 2017
Søren Kragh Moestrup
Medlem
Professor, dr. med., Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet og Professor, Institut for Molekylær Medicin, SDU
Har været medlem siden 2017
Tim Tolker-Nielsen
Medlem
Professor, Institut for Immunologi og Mikrobiologi, Københavns Universitet.
Har været medlem siden 2017
Thomas Lars Andresen
Medlem
Professor, Nanotech, DTU og direktør, Institut for Mikro- og Nanoteknologi, DTU.
Har været medlem siden 2017
Ole Nørregaard Jensen
Medlem
Professor, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, SDU
Har været medlem siden 2017
Christian Aalkjær
Medlem
Professor, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet and Københavns Universitet
Har været medlem siden 2017
Helle Waagepetersen
Medlem
Professor, Institut for Lægemiddeldesign of Farmakologi, Københavns Universitet
Har været medlem siden 2017
Susanne Ditlevsen
Medlem
Professor, Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet
Har været medlem siden 2017
Jens Stougaard
Medlem
Professor, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Har været medlem siden 2017
Marja Jäättelä
Medlem
Professor i cancerbiologi og forskningsleder ved Forskningsenheden: Celledød og Metabolisme, Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning
Har været medlem siden 2017
Anders Krogh
Medlem
Professor, Bioinformatik-Centret, Biologisk Institut, Københavns Universitet
Har været medlem siden 2018.
Malin Parmar
Medlem
Professor, Wallenberg Neuroscience Center and Lund Stem Cell Center, Lund University
Medlem siden 2019

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close