menu
https://novonordiskfonden.dk/da/committees/komite-for-biovidenskab-og-basal-biomedicin/

Komite for Biovidenskab og Basal Biomedicin

Komite for Biovidenskab og Basal Biomedicin

Komite for Biovidenskab og Basal Biomedicin udmønter fondsbestyrelsens uddelingsbeslutning til støtte af grundvidenskabelige biovidenskabelige og biomedicinske forskningsprojekter i Danmark, der er relevante for forståelsen af mennesket og/eller de basale mekanismer der ligger til grund for sundhed og sygdom.
Fondsbestyrelsen har fastsat et bevillingsbudget til midler uddelt efter komiteens evaluering af indsendte ansøgninger på DKK 192 mio. årligt. Der uddeles i foråret midler til Postdoc-stipendier til forskning i udlandet (op til DKK 4 mio. pr grant), Emerging, Ascending og Distinguished Investigator grants (op til DKK 10 mio. pr grant) og i efteråret projektstøtte (op til DKK 3 mio. pr grant).
Komite for Biovidenskab og Basal Biomedicin blev oprettet i 2017, og består af en formand samt 12 medlemmer.

Novo Nordisk Fondens bestyrelse udpeger komiteens formand og øvrige medlemmer ifølge de generelt gældende regler for Novo Nordisk Fondens komiteer og udvalg.

Komiteens 12 medlemmer

Birthe Brandt Kragelund
Formand
Professor, Biologisk Institut, Københavns Universitet
Medlem siden 2017
Thomas Lars Andresen
Medlem
Professor, Direktør for Institut for Sundhedsteknologi, Danmarks Tekniske Universitet
Medlem siden 2017
Christian Aalkjær
Medlem
Professor, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet and Københavns Universitet
Medlem siden 2017
Marja Jäättelä
Medlem
Professor i cancerbiologi og forskningsleder ved Forskningsenheden: Celledød og Metabolisme, Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning
Medlem siden 2017
Anders Krogh
Medlem
Professor, Center for Health Data Science, Datalogisk Institut, Københavns Universitet
Medlem siden 2018
Malin Parmar
Medlem
Professor, Wallenberg Neuroscience Center and Lund Stem Cell Center, Lund University
Medlem siden 2019
Sirpa Jalkanen
Member
Professor of Immunology, MediCity, University of Turku, Finland
Medlem siden 2021
Dan I. Andersson
Member
Professor, Director of Uppsala Antibiotic Center, Dept. of Medical Biochemistry and Microbiology, Uppsala University, Sweden
Medlem siden 2021
Savvas Savvides
Member
Professor of Structural Biology, VIB Center for Inflammation Research, Ghent University, Belgium
Medlem siden 2021
Nils Brose
Member
Professor, Dept. of Molecular Neurobiology, Max Planck Institute of Experimental Medicine, Germany
Has been a member since 2021
Anne-Claude Gavin
Member
Professor in Systems Biology, Geneva University, Switzerland
Has been a member since 2022
Simon Boulton
Member
Professor in Cellular Biology, The Francis Crick Institute, UK
Has been a member since 2022