menu
https://novonordiskfonden.dk/da/committees/komite-for-coherence-in-health-care/

Komite for “Coherence in Health Care”

Komite for “Coherence in Health Care”

Novo Nordisk Fondens Komite for “Coherence in Health Care”

Komiteen forestår implementeringen af fondsbestyrelsens uddelingsbeslutning af midler til fondens program ”Projektstøtte til Studier i Sammenhængende Behandlingsforløb”. Programmets formål er at støtte forskningsbaserede projekter, der, inden for rammerne af det eksisterende sundhedssystem, sigter mod at undersøge og afdække forhold, der påvirker sammenhængen i behandlingsforløb i sundhedsvæsenet, oplevet fra et patient- og  borgerperspektiv. Der vil være fokus på forløb med gentagne kontakter til sundhedssystemet på alle niveauer, f.eks. for patienter med kroniske sygdomme og hyppige interaktioner med sundhedssystemet.

Fondsbestyrelsen har fastsat et uddelingsbudget i 2022 for det samlede kald på DKK 60 mio. til projektbevillinger på op til DKK 6.000.000 af op til 4 års varighed.

Fondsbestyrelsen nedsætter komiteens medlemmer blandt internationalt førende eksperter og interne NNF eksperter, ifølge de generelt gældende regler for Novo Nordisk Fondens komiteer og udvalg.

De nuværende medlemmer af Komiteen er anført nedenfor.

Komiteens 8 medlemmer

Felicity Callard
Formand
Professor, University of Glasgow, UK
Anne Rogers
Medlem
Professor, University of Southampton, UK
Miranda GH Laurant
Medlem
Professor, HAN University of Applied Sciences, the Netherlands
Simon Cohn
Medlem
Professor, London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK
Dionne Sofia Kringos
Medlem
Assistant Professor, Amsterdam Public Health Research Institute, the Netherlands
Anne-Marie Engel
Medlem (intern)
Programme Director, Medical Science
Henrik Sillesen
Medlem (intern)
Medical Director, Clinical Medicine
Martin Ridderstråle
Medlem (intern)
Senior Vice President, Medical Science