menu
https://novonordiskfonden.dk/da/committees/komite-for-interdisciplinaer-forskning/

Komite for Interdisciplinær Forskning

Komite for Interdisciplinær Forskning

Komiteen forestår udmøntningen af fondsbestyrelsens bevillingsbeslutning af midler til postdoc-stipendier ved Stanford Bio-X, og til fondens uddelinger inden for Interdisciplinary Synergy Programme og Exploratory Interdisciplinary Synergy Programme, som understøtter tværdisciplinære, nytænkende, ’high-risk/high-gain’ forskningsinitiativer.

Fondsbestyrelsen har fastsat et årligt uddelingsbudget på DKK 133 mio. til op til to Visiting Scholar Stipendier ved Stanford Bio-X, Palo Alto, i Californien (i alt DKK 8 mio.), op til fem programbevillinger til Interdisciplinary Synergy Programme, hver af op til DKK 15 mio., samt op til ti programbevillinger til Exploratory Interdisciplinary Synergy Programme, hver af op til DKK 5 mio.

Komiteens medlemmer udpeges og nedsættes af fondsbestyrelsen ifølge de generelt gældende regler for Novo Nordisk Fondens komiteer og udvalg.

Komiteens 9 medlemmer

Sine Lo Svenningsen
Formand
Lektor, Sektion for Biomolekylær Forskning, Institut for Biologi, Københavns Universitet, Danmark
Medlem siden 2019
Ralf Metzler
Medlem
Professor, Theoretical Physics, Institute for Physics & Astronomy, University of Potsdam, Tyskland
Medlem siden 2019
Asger Mortensen
Medlem
Professor, SDU NanoOptics, Syddansk Universitet, Danmark
Medlem siden 2019
Maija Tenkanen
Medlem
Professor, Vice-Dean in Research, Department of Food and Nutrition, University of Helsinki, Finland
Medlem siden 2020
Rachel O'Reilly
Medlem
Professor, School of Chemistry, University of Birmingham, England
Medlem siden 2021
Robert Russell
Medlem
Professor, Faculty of Bioscience, University of Heidelberg, Tyskland
Medlem siden 2021
Thomas Schön
Medlem
Professor, Department of Information Technology, Uppsala University, Sverige
Medlem siden 2021
Max Nieuwdorp
Medlem
Professor, Internal Medicine, University of Amsterdam, Holland
Medlem siden 2022
Amparo Acker-Palmer
Medlem
Professor, Institute for Cell Biology and Neuroscience, Goethe University, Tyskland
Medlem siden 2022