menu

Komite for Novo Nordisk Fondens Challenge Program: Protein Chemistry – Structure, Function and Application

Komite for novo nordisk fondens challenge program

Komiteen forestår implementeringen af fondsbestyrelsens uddelingsbeslutning af midler til fondens Challenge program, som støtter forskning inden for et årligt bestemt tema.

Fondsbestyrelsen har fastsat et årligt uddelingsbudget på DKK 360 mio. til støtte af op til seks større programbevillinger, hvert på op til DKK 60 mio.

Fondsbestyrelsen nedsætter komiteens medlemmer blandt internationalt førende eksperter inden for det aktuelle forskningstema, ifølge de generelt gældende regler for Novo Nordisk Fondens komiteer og udvalg.

Harald Schwalbe
Formand
Professor Harald Schwalbe, Center for Biomolecular Magnetic Resonance, Johann Wolfgang Goethe-University, Frankfurt, Germany.
Michael Nilges
Medlem
Dr. Michael Nilges, Structual Bioinformatics, Dept. Structural Biology and Chemistry, Center of Bioinformatics, Bio-statistics and Intergrative Biology, CNRS UMR3528, Institute Pasteur, Paris, France.
Chas Bountra
Medlem
Professor Chas Bountra, Structural Genomics Consortium, Nuffield Department of Clinical Medicine, University of Oxford, UK.
Matteo Dal Peraro
Medlem
Associate Professor Matteo Dal Peraro, Interfaculty Institute of Bioengineering, School Of Life Sciences, ÉCOLE Polytechnique Fédérale de Lausanne.
Sabine L. Flitsch
Medlem
Professor, The Manchester Institute of Biotechnology, The University of Manchester, UK

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close