menu
https://novonordiskfonden.dk/da/committees/komite-for-novo-nordisk-fondens-challenge-programme-2022-energy-materials-for-biological-applications/

Komite for Novo Nordisk Fondens Challenge Programme 2022 – Energy Materials for Biological Applications

Komite for Novo Nordisk Fondens Challenge Programme 2022 – Energy Materials for Biological Applications

Komiteen forestår implementeringen af fondsbestyrelsens uddelingsbeslutning af midler til fondens Challenge program, som støtter forskning inden for et årligt bestemt tema.

Indenfor Natural & Technical Sciences er temaet i 2022:
Energy harvesting, transforming, or storage materials with potential use for bioelectronic devices – enabling next generation wearable or implantable health technologies

Fondsbestyrelsen har fastsat et uddelingsbudget i 2022 for det samlede Challenge Program på DKK 360 mio. til støtte af større programbevillinger, hver på DKK 30-60 mio.

Fondsbestyrelsen nedsætter komiteens medlemmer blandt internationalt førende eksperter inden for det aktuelle forskningstema, ifølge de generelt gældende regler for Novo Nordisk Fondens komiteer og udvalg.

De nuværende medlemmer af Komiteen er anført nedenfor.

Komiteens 6 medlemmer

Oliver G. Schmidt
Formand
Professor, Chemnitz University of Technology, Germany
Roisin Owens
Medlem
Professor, University of Cambridge, United Kingdom
Kristina Edström
Medlem
Professor, Uppsala University, Sweden
Massimo De Vittorio
Medlem
Professor, University of Salento / Instituto Italiano di Technologia, Italy
Sergey Shleev
Medlem
Professor, Malmö University, Sweden
Esther Rodriguez-Villegas
Medlem
Professor, Imperial College London, United Kingdom