menu

Komite for Novo Nordisk Prisen

Komite for Novo Nordisk Prisen udmønter fondsbestyrelsens beslutning om, at uddele Novo Nordisk Prisen. Kandidater til prisen indstilles af komiteens medlemmer samt tidligere prismodtagere, til fondsbestyrelsens endelige bevillingsbeslutning.

På komiteens møder vurderes foreslåede kandidaters forskningsindsats, og efter en omfattende analyse udvælges et mindre antal kandidater, som underkastes en gennemgribende evaluering af flere internationale eksperter. Senest tre måneder før den planlagte prisoverrækkelse træffer bestyrelsen beslutning om tildeling af prisen.

Komiteen består af mindst fem og højst otte medlemmer. Novo Nordisk Fondens bestyrelse udpeger komiteens formand og øvrige medlemmer ifølge de generelt gældende regler for Novo Nordisk Fondens komiteer og udvalg.

Jørgen Frøkiær
Formand
Formand

Professor, overlæge, dr.med., Nuklearmedicinsk Afdeling og PET Center, Aarhus Universitetshospital
Har været medlem siden 2016
Lars Fugger
Medlem
Professor, overlæge, dr. med., Nuffield Department of Clinical Neurosciences, Division of Clinical Neurology, John Radcliffe Hospital, University of Oxford, United Kingdom

Professor, overlæge, dr. med., Nuffield Department of Clinical Neurosciences, Division of Clinical Neurology, John Radcliffe Hospital, University of Oxford, United Kingdom
Har været medlem siden 2013.
Marja Jäättelä
Medlem
Professor i cancerbiologi og forskningsleder ved Forskningsenheden: Celledød og Metabolisme, Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning
Har været medlem siden 2013
Birgitte Nauntofte
Medlem
Direktør, Novo Nordisk Fonden; Hellerup, Danmark
Kan kontaktes via Pernille Julø Risegaard, pjri@novo.dk
Har været medlem siden 2009

Fødselsår
1958

Uddannelse
1993: Dr. Odont.; Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
1985: Lic. Odont (Ph.d).; Københavns Tandlægehøjskole
1982: Tandlæge (DDS); Københavns Tandlægehøjskole

Ansættelser
2009- nu: Direktør, Novo Nordisk Fonden
2002-2009: Prodekan, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
2000-2009: Professor, Clinical Oral Physiology, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Bestyrelsesposter
Næstformand for bestyrelsen for Steno Diabetes Center (7 år)
Bestyrelsesformand for Kennedy Centret (4 år)
Medlem af bestyrelsen for Danmarks Farmaceutiske Universitet (4 år)

Poster relateret til forskningsevaluering
Medlem af Komitéen for god Fondsledelse (2014- nu)
Medlem af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (2014- nu
Medlem af Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser, Uddannelsesministeriet (2013- nu)
Næstformand for og medlem af Det Frie Forskningsråd (6 år)
Dansk repræsentant i komiteen for Nordic Research Collaboration in Medicine, NOS-m (3 år)
Medlem af Nordisk Forskningskomite, Novo Nordisk Fonden (5 år)
Medlem af Program Committee for Anatomy and Physiology såvel som Committee for Biology and Biomedicine under Norges forskningsråd (hhv. 3 år og 2 år)
Medlem af styregruppen for dansk-kinesisk vidensamarbejde, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (4 år)

Andet
Vejleder for Ph.d.-studerende (inkl. Erhvervs-Ph.d) og postdoctoral fellows
Arrangør og ansvarlig for internationale videnskabelige konferencer og symposier
Referee på internationale videnskabelige tidsskrifter
Redaktør og medlem af redaktionen på videnskabelige tidsskrifter
Bestyrelsesmedlem og formand for videnskabelige organisationer
Thue W. Schwartz
Medlem
Professor i molekylær farmakologi og forskningsleder, Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Københavns Universitet, København, Danmark
Henrik Toft Sørensen
Medlem
Professor i klinisk epidemiologi, ledende overlæge, dr.med., ph.d., Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, og adjungeret professor ved Department of Health Policy and Research, Stanford University, USA
Har været medlem siden 2017.
Anne Tybjærg Hansen
Medlem
Professor, Klinisk Biokemisk Afdeling, Københavns Universitet, Danmark
Har været medlem siden 2017
Harriet Wallberg
Medlem
Pt. på orlov
Dr. Med., PhD og professor i fysiologi ved institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, Sverige
Har været medlem siden 2016

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close