menu

Komite for Novozymes Prisen

Komite for Novozymes Prisen udmønter fondsbestyrelsens beslutning om at uddele Novozymes Prisen. Kandidater til prisen indstilles på basis af forslag fra komiteens medlemmer, tidligere prismodtagere, samt af nomineringer fra forskningsmiljøet (se opslag herunder), til fondsbestyrelsens endelige bevillingsbeslutning.

På komiteens møder vurderes foreslåede kandidaters forskningsindsats, og efter en omfattende analyse udvælges et mindre antal kandidater, som underkastes en gennemgribende evaluering af flere internationale eksperter. Senest tre måneder før den planlagte prisoverrækkelse træffer bestyrelsen beslutning om tildeling af prisen.

Komiteen består af mindst fem og højst otte medlemmer. Novo Nordisk Fondens bestyrelse udpeger komiteens formand og øvrige medlemmer ifølge de generelt gældende regler for Novo Nordisk Fondens komiteer og udvalg.

Bernard Henrissat
Formand
Professor, Forskningschef Center for Glycogenomics, AFMB lab, Marseille Universitet, Æresprofessor, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Københavns Universitet, Danmark.
Har været medlem siden 2018.
Jens Nielsen
Medlem
Professor, Chalmers
Har været medlem siden 2017
Gunnar von Heijne
Medlem
Professor, Institut for Biokemi og Biofysik, Stockholms Universitet
Har været medlem siden 2019
Henrik Callesen
Medlem
Professor, PhD, dr.med.vet., Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, Aarhus, Danmark
Har været medlem siden 2014
Johanna Buchert
Medlem
Professor, Luke Natural Resources Institute Finland
Har været medlem siden 2019
Michael Broberg Palmgren
Medlem
Professor, PhD, DSc, Department of Plant and Environmental Sciences, KU
Har været medlem siden 2014
Birgitte Nauntofte
Medlem
Direktør, dr.odont.
Kan kontaktes via Pernille Julø Risegaard, pjri@novo.dk
Har været medlem siden 2014

Fødselsår
1958

Uddannelse
1993: Dr. Odont.; Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
1985: Lic. Odont (Ph.d).; Københavns Tandlægehøjskole
1982: Tandlæge (DDS); Københavns Tandlægehøjskole

Ansættelser
2009- nu: Direktør, Novo Nordisk Fonden
2002-2009: Prodekan, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
2000-2009: Professor, Clinical Oral Physiology, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Bestyrelsesposter
Næstformand for bestyrelsen for Steno Diabetes Center (7 år)
Bestyrelsesformand for Kennedy Centret (4 år)
Medlem af bestyrelsen for Danmarks Farmaceutiske Universitet (4 år)

Poster relateret til forskningsevaluering
Medlem af Komitéen for god Fondsledelse (2014- nu)
Medlem af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (2014- nu)
Medlem af Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser, Uddannelsesministeriet (2013- nu)
Næstformand for og medlem af Det Frie Forskningsråd (6 år)
Dansk repræsentant i komiteen for Nordic Research Collaboration in Medicine, NOS-m (3 år)
Medlem af Nordisk Forskningskomite, Novo Nordisk Fonden (5 år)
Medlem af Program Committee for Anatomy and Physiology såvel som Committee for Biology and Biomedicine under Norges forskningsråd (hhv. 3 år og 2 år)
Medlem af styregruppen for dansk-kinesisk vidensamarbejde, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (4 år)

Andet
Vejleder for Ph.d.-studerende (inkl. Erhvervs-Ph.d) og postdoctoral fellows
Arrangør og ansvarlig for internationale videnskabelige konferencer og symposier
Referee på internationale videnskabelige tidsskrifter
Redaktør og medlem af redaktionen på videnskabelige tidsskrifter
Bestyrelsesmedlem og formand for videnskabelige organisationer

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close