menu
https://novonordiskfonden.dk/da/committees/komite-for-sygeplejeforskning/

Komite for Sygeplejeforskning

Komite for Sygeplejeforskning

Komite for Sygeplejeforskning udmønter fondsbestyrelsens bevillingsbeslutning til støtte af projekter og stipendier inden for sygeplejeforskning i Danmark.

Fondsbestyrelsen har fastsat et årligt bevillingsbudget på DKK 23,25 mio. til projektstøtte (DKK 3 mio.), ph.d.-stipendier (DKK 6 mio.), postdoc-stipendier (DKK 6,6 mio.), og et større årligt forskningsprogram (DKK 7,5 mio.), inden for forskningsfeltet.

Komiteen forestår desuden afholdelsen af Novo Nordisk Fondens Sygeplejefaglige Dag, en gang om året, i samarbejde med fonden.

Komiteen blev etableret i 1996 og består af medlemmer, som alle skal være sygeplejersker og have en forskningsmæssig baggrund inden for området.

Medlemmer vælges af fondsbestyrelsen ifølge de generelt gældende regler for Novo Nordisk Fondens komiteer og udvalg.

Komiteens 4 medlemmer

Mary Jarden
Formand
Professor, Seniorforsker ved Afdeling for Blodsygdomme, Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet; Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet, Danmark.
Har været medlem siden 2017.
Tone Rustøen
Medlem
Forsker, Afdeling for Forskning og Udvikling, Akutklinikken, Oslo Universitetssygehus (OUS); Professor ved Afdeling for Sygeplejevidenskab ved Det Medicinske Fakultet, Universitetet i Oslo, Norge.
Har været medlem siden 2017.
Pia Dreyer
Medlem
Professor i sygepleje, Intensivafdeling, Aarhus Universitetshospital.
Professor, Forskningsenhed for Sygepleje og sundhed, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.
Professor II, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.
Har været medlem siden 2021.
Brendan McCormack
Medlem
Professor, Head of the Divisions of Nursing, Occupational Therapy & Arts Therapies, School of Health Sciences, Queen Margaret University.
Har været medlem siden 2021.