menu

Udvalg for Internationale Forskningsledergrants

Udvalg for Internationale Forskningsleder Grants forestår udmøntningen af fondsbestyrelsens bevillingsbeslutning til Laureate Research Grants og Young Investigator Awards. Disse bevillinger er målrettet lovende forskningsledere, der ønsker at etablere deres forskningsgruppe i Danmark og udføre visionær forskning inden for biomedicin eller bioteknologi. Forskerne skal på ansøgningstidspunktet være ansat uden for Danmark.

Fondsbestyrelsen har fastsat et årligt bevillingsbudget på DKK 200 mio. til op til to Laureate Research Grant bevillinger (DKK 100 mio.) og op til fire Young Investigator Award bevillinger (DKK 100 mio.).

Midlerne uddeles efter ansøgning én gang årligt.

Udvalget varetager evalueringerne af de indkomne ansøgninger. Udvalgte ansøgninger sendes ydermere til international fagfællebedømmelse, hvorefter udvalget udarbejder begrundede indstillinger om tildeling af støtte til Novo Nordisk Fondens bestyrelse, der forestår bevillingsbeslutningen.

Udvalget blev etableret i 2012 og består af otte medlemmer, udvalgt af fondsbestyrelsen fra fire NNF komiteer: Komite for Klinisk og Translationel Lægevidenskab, Komite for Endokrinologi og Metabolisme – Norden, Komite for Biovidenskab og Basal Biomedicin, samt Komite for Forskning i Bioteknologibaseret Syntese og Produktion.

Lars Fugger
Formand
Professor, overlæge, dr. med., Nuffield Department of Clinical Neurosciences, Division of Clinical Neurology, John Radcliffe Hospital, University of Oxford, United Kingdom
Har været medlem siden 2012
Henrik Callesen
Medlem
Professor, PhD, dr.med.vet., Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, Aarhus, Danmark
Har været medlem siden 2012
Mette M. Rosenkilde
Medlem
Professor, Afdeling for Neurovidenskab and Farmakologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark
Har været medlem siden 2015
Anna Christina Krook
Medlem
Professor, institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, Stockholm
Medlem siden 2016.
Jens Otto Lunde Jørgensen
Medlem
Professor, overlæge dr. med., Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
Søren Kragh Moestrup
Medlem
Professor, dr. med., Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet og Professor, Institut for Molekylær Medicin, SDU
Vincent G. H. Eijsink
Medlem
Professor, Institutt for Kjemi, Bioteknologi og Matvitenskab, Universitet for Miljø- og Biovitenskap, Ås, Norge
Har været medlem siden 2018

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close