menu
https://novonordiskfonden.dk/da/grants/investigator-grant-i-kunsthistorisk-forskning-2021/

Investigator Grant i Kunsthistorisk Forskning 2021

Investigator Grant i Kunsthistorisk Forskning 2021

Area
Art research
Place of research
Denmark
Amount
Up to DKK 4 million per grant
Recurring call
Expected November 2021
Call opens
November
02
2020
Deadline
January
20
2021, 2pm (CET)
How to apply Apply
Call opens
02 Nov 2020
Deadline
20 Jan 2021, 2pm (CET)
How to apply
Amount
Up to DKK 4 million per grant
Announcement of results:
Mid April 2021
Apply

Formål

Novo Nordisk Fonden ønsker at give de mest talentfulde forskere inden for kunsthistorisk forskning de bedste betingelser for en længerevarende fordybelsesperiode til at gennemføre forskning på højt, internationalt niveau og dermed styrke forskningen inden for kunsthistorie i Danmark.

Forudsætninger

Ansøger skal beskæftige sig med kunsthistorisk forskning og være forankret ved et universitet, museum eller anden dansk vidensinstitution (værtsinstitution) i hele bevillingsperioden. Der skal indsendes en husningsaftale fra værtsinstitutionen med ansøgningen.

Ansøger skal være på postdoc-, seniorforsker-, adjunkt-, lektor- eller professorniveau og have udført dokumenteret selvstændig, original og vægtig forskning på højt niveau. Ansøger kan enten være fastansat ved vidensinstitutionen eller endnu ikke have opnået fastansættelse.

Der skal være én fremtrædende hovedansøger, altså én ’investigator’, som er den primære modtager af bevillingen. Der kan dog godt være medansøgere, som bidrager aktivt og videnskabeligt til projektet, og som får del i bevillingen. Medansøgere skal ligeledes være tilknyttet et universitet, museum eller anden vidensinstitution i Danmark og ovennævnte krav til stillingsniveau gælder også for eventuelle medansøgere.

Ph.d.-studerende og postdocs kan også deltage i projektet, dog ikke som medansøgere, men finansieret igennem projektet.

Ansøger må kun indsende én ansøgning for et specifikt projekt/formål pr. kalenderår.

Forskningsfelt

Forskningsprojekter kan beskæftige sig med alle kunsthistoriens tidsaldre fra forhistorisk tid og frem til i dag og med kunst i bred forstand, forstået som billeder, arkitektur, skulptur, performance, biokunst, foto, film, digital kunst mm., dog med en klar relevans for billedkunsten i dansk eller international kontekst. Ansøger skal redegøre for den faglige relevans og forankring i forskningsmiljøet ved den danske værtsinstitution.

Støtte

Der er i alt 2 bevillinger hver à op til DKK 4 mio. til dækning af løn samt direkte driftsomkostninger. Bevillingen gives for en periode på minimum 2 år og maksimum 4 år. Projektansøgninger med en varighed på under 2 år behandles ikke.

Ansøgningsproces

Det er vigtigt, at ansøger læser vejledningen grundigt i sin helhed, inden ansøgningsprocessen påbegyndes, da denne indeholder det komplette opslag samt detaljeret information om ansøgningsprocessen.

Ansøgningen skal udfyldes og indsendes via fondens ansøgningssystem, som er tilgængeligt fra den 2. November 2020. Ansøgningen kan udfærdiges på dansk eller engelsk.