menu

Investigator Grant i Kunsthistorisk Forskning

Application opens
Deadline
November
01
2018
January
16
2019, 2pm (CET)
Award amount:
Up to DKK 8 mio. available for granting
Announcement of results:
DEADLINE FOR SUBMITTING APPLICATIONS: 2 PM

Ansøgningsvejledning er blevet opdatereret per 31. oktober 2018

Formål

Novo Nordisk Fonden ønsker at give de mest talentfulde forskere inden for kunsthistorisk forskning de bedste betingelser for en længerevarende fordybelsesperiode til at gennemføre forskning på højt, internationalt niveau og dermed styrke forskningen inden for kunsthistorie i Danmark.

Forudsætninger

Ansøger skal beskæftige sig med kunsthistorisk forskning og være forankret ved et universitet, museum eller anden dansk vidensinstitution (værtsinstitution) i hele bevillingsperioden. Der skal indsendes en husningsaftale fra værtsinstitutionen med ansøgningen.

Ansøger skal være på postdoc-, seniorforsker-, adjunkt-, lektor- eller professorniveau og have udført dokumenteret selvstændig, original og vægtig forskning på højt niveau. Ansøger kan enten være fastansat ved vidensinstitutionen eller endnu ikke have opnået fastansættelse.

Der skal være én fremtrædende hovedansøger, altså én ’investigator’, som er den primære modtager af bevillingen. Der kan dog godt være medansøgere, som bidrager aktivt og videnskabeligt til projektet, og som får del i bevillingen. Medansøgere skal ligeledes være tilknyttet et universitet, museum eller anden vidensinstitution i Danmark og ovennævnte krav til stillingsniveau gælder også for eventuelle medansøgere.

Ph.d.-studerende og postdocs kan også deltage i projektet, dog ikke som medansøgere, men finansieret igennem projektet.

Forskningsfelt

Forskningsprojekter kan beskæftige sig med alle kunsthistoriens tidsaldre fra forhistorisk tid og frem til i dag og med kunst i bred forstand, forstået som billeder, arkitektur, skulptur, performance, biokunst, foto, film, digital kunst mm., dog med en klar relevans for billedkunsten i dansk eller international kontekst. Ansøger skal redegøre for den faglige relevans og forankring i forskningsmiljøet ved den danske værtsinstitution.

Støtte

Der er i alt 2 bevillinger hver à op til DKK 1 mio. om året til dækning af løn samt direkte driftsomkostninger. Bevillingen gives for en periode på minimum 2 år og maksimum 4 år. Projektansøgninger med en varighed på under 2 år behandles ikke.

Ansøgningsproces

Det er vigtigt, at ansøger læser vejledningen grundigt i sin helhed, inden ansøgningsprocessen påbegyndes, da denne indeholder det komplette opslag samt detaljeret information om ansøgningsprocessen.

Ansøgningen skal udfyldes og indsendes via fondens ansøgningssystem, som er tilgængeligt fra den 1. november 2018. Ansøgningen kan udfærdiges på dansk eller engelsk

Komite for Forskning i Kunst og Kunsthistorie
Jacob Wamberg, Mads Øvlisen, Maria Fabricius Hansen, Marianne Torp, Gertrud Sandqvist, Øystein Sjåstad
Contact
Clarissa Løkkegaard
Administrator
+45 7730 1583

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close