menu
https://novonordiskfonden.dk/da/grants/mads-oevlisen-ph-d-stipendier-i-kunsthistorisk-og-praksisbaseret-forskning-2021/

Mads Øvlisen ph.d.-stipendier i Kunsthistorisk og Praksisbaseret Forskning 2021

Mads Øvlisen ph.d.-stipendier i Kunsthistorisk og Praksisbaseret Forskning 2021

Area
Art research
Place of research
Denmark
Amount
Up to DKK 2 million per grant
Recurring call
Expected November 2021
Call opens
November
02
2020
Deadline
January
20
2021, 2pm (CET)
How to apply Apply
Call opens
02 Nov 2020
Deadline
20 Jan 2021, 2pm (CET)
How to apply
Amount
Up to DKK 2 million per grant
Announcement of results:
Mid April 2021
Apply

Formål

Novo Nordisk Fonden ønsker at give talentfulde kandidater mulighed for at forfølge en forskerkarriere inden for kunsthistorisk og praksisbaseret kunstforskning og dermed støtte, at felterne udvikler sig til højeste niveau i Danmark.

Novo Nordisk Fonden inviterer med dette opslag til indsendelse af ansøgninger til ph.d.-stipendier inden for kunsthistorisk og praksisbaseret forskning. Stipendierne gives til støtte af 3-årige forskeruddannelsesforløb.

Forudsætninger

Ansøger skal have opnået en kandidatgrad eller tilsvarende kvalifikationer på ansøgningstidspunktet. Ansøger skal være indskrevet på et universitet i Danmark under stipendieperioden og samtidig ansat enten ved pågældende universitetet eller ved en anden dansk administrerende værtsinstitution, f.eks. et museum eller et kunstakademi. Indskrivnings- og husningstilsagn skal indsendes sammen med ansøgningen.

Bemærk, at nogle universiteter og institutioner kan have interne ansøgningsfrister, der ligger før Novo Nordisk Fondens ansøgningsfrist og ansøgere opfordres derfor til at kontakte relevante institutioner tidligt i ansøgningsprocessen.

Ansøger må kun indsende én ansøgning for et specifikt projekt/formål pr. kalenderår.

Forskningsfelter

Der uddeles i alt 5 stipendier inden for følgende fire forskningsområder:

  • 1 ph.d.-stipendium i kunsthistorie før 1900 tildeles en ansøger, hvis forskningsprojekt ligger inden for det kunsthistoriske fagområde med særligt henblik på kunsthistoriske og/eller kunstteoretiske emner fra perioden før år 1900.
  • 1 ph.d.-stipendium i kunsthistorie efter 1900 tildeles en ansøger, hvis forskningsprojekt ligger inden for det kunsthistoriske fagområde med særligt henblik på kunsthistoriske og/eller kunstteoretiske emner fra perioden efter 1900.
  • 1 praksisbaseret ph.d.-stipendium i billedkunst tildeles en ansøger, hvis forskningsprojekt tager udgangspunkt i ansøgers kunstneriske praksis. Projektet skal bestå af et kunstnerisk produkt og en skriftlig afhandling.
  • 1 praksisbaseret ph.d.-stipendium i kuratering tildeles en ansøger, hvis forskningsprojekt tager udgangspunkt i ansøgers kuratoriske praksis. Projektet skal bestå af en kuratorisk undersøgelse og en skriftlig afhandling.

Et femte ph.d.-stipendium med særligt potentiale tildeles en ansøger med projektforslag af særlig høj kvalitet hvad angår originalitet, hypotese, metode og/eller empirisk grundlag ansøgt inden for et af ovenstående felter og tidsaldre. Dette stipendium kan ikke specifikt søges.

Støtte

Der kan ansøges om op til DKK 2 millioner per stipendium til dækning af egen løn, projektdrift, rejseomkostninger, studieafgift samt administrationsbidrag.

Ansøgningsproces

Det er vigtigt, at ansøger læser vejledningen grundigt og i sin helhed, inden ansøgningsprocessen startes, da denne indeholder det komplette opslag samt detaljeret information om ansøgningsprocessen.

Ansøgningen skal udfyldes og indsendes via fondens ansøgningssystem, som kan tilgås fra den 2. november 2020. Ansøgningen kan udfærdiges på dansk eller engelsk.