menu

Mads Øvlisen Postdocstipendier 2020

Open for applications on
Deadline
October
21
2019
January
15
2020, 2pm (CET)
Award amount:
Up to DKK 1.5 million per grant available for granting
Announcement of results:
End March 2020

Formål

Novo Nordisk Fonden ønsker at give talentfulde forskere mulighed for – som led i deres forskerkarriere – at gennemføre forskningsprojekter af høj kvalitet og derigennem yde et væsentligt bidrag til den kunsthistoriske og kunstneriske forskning i Danmark.

Novo Nordisk Fonden indkalder med dette opslag ansøgninger til uddeling af op til fire postdocstipendier.

Forudsætninger

For at komme i betragtning til et stipendium skal ansøger have erhvervet en ph.d.-grad eller lignende kvalifikationer (f.eks. magisterkonferens suppleret med senere forskning eller anden tilsvarende forskningsaktivitet). For ansøgere, hvis ph.d.-afhandling ikke er godkendt ved ansøgningsfristen, vil ansøgninger kun blive taget i betragtning, såfremt dokumentation for at ph.d.-afhandlingen er indstillet til bedømmelse er Novo Nordisk Fonden i hænde senest 13. marts 2020. Postdoc-stipendiet kan først aktiveres, når ph.d.-graden er tildelt.
Ansøgere til det praksisbaserede stipendium kan komme i betragtning med opnået uddannelse på kandidatniveau suppleret med professionel kunstnerisk eller kuratorisk praksis og substantiel kunstnerisk eller kuratorisk produktion.

Alle ansøgere skal være tilknyttet et universitet, museum eller anden vidensinstitution (administrerende værtsinstitution) i Danmark under postdocforløbet. Ansøgere behøver ikke at være ansat ved værtsinstitutionen på ansøgningstidspunktet, men et husningstilsagn skal indsendes med ansøgningen.
Bemærk, at nogle universiteter og institutioner kan have interne ansøgningsfrister, der ligger før Novo Nordisk Fondens ansøgningsfrist og ansøgere opfordres derfor til at kontakte en relevant værtsinstitution tidligt i ansøgningsforløbet.

Forskningsfelter

Der uddeles i alt op til 4 stipendier til støtte af 2-årige postdocprojekter for talentfulde forskere inden for følgende forskningsfelter:

  • 2 postdocstipendier i kunsthistorie tildeles ansøgere, hvis forskningsprojekter ligger inden for det kunsthistoriske fagområde med særligt henblik på kunsthistoriske og/eller kunstteoretiske emner. Projekterne kan relatere til alle perioder inden for en international eller dansk kontekst.
  • 1 postdocstipendium i praksisbaseret kunst tildeles en ansøger, hvis forskningsprojekt tager udgangspunkt i ansøgers billedkunstneriske eller kuratoriske praksis.
  • 1 postdocstipendium i kunst & naturvidenskab tildeles en ansøger, hvis forskningsprojekt går på tværs af discipliner og retter sig mod udforskning af interaktionen mellem kunsthistorie & naturvidenskab i bred forstand, herunder også bio- og lægevidenskabelige discipliner og/eller teknologi i samtidsrettede eller historiske kontekster.

Læs mere om postdocstipendierne i ansøgningsvejledningen.

Støtte

Der kan ansøges om op til DKK 1,5 mio. per stipendium til dækning af egen løn, tilskud til drift, rejseomkostninger og administrationsbidrag.

Ansøgningsproces

Det er vigtigt, at ansøger læser vejledningen grundigt og i sin helhed, inden ansøgningsprocessen startes, da denne indeholder det komplette opslag samt detaljeret information om ansøgningsprocessen.

Ansøgningen skal udfyldes og indsendes via fondens ansøgningssystem, som er tilgængeligt fra den 21. oktober 2019. Ansøgningen kan udfærdiges på dansk eller engelsk.

Komite for forskning i kunst og kunsthistorie
Jacob Wamberg, Mads Øvlisen, Maria Fabricius Hansen, Marianne Torp, Gertrud Sandqvist, Øystein Sjåstad
Previously awarded
Contact
Clarissa Løkkegaard
Administrator
+45 7730 1583

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close