menu
https://novonordiskfonden.dk/da/grants/mads-oevlisen-postdocstipendier-2021/

Mads Øvlisen Postdocstipendier 2021

Mads Øvlisen Postdocstipendier 2021

Area
Art research
Place of research
Denmark
Amount
Up to DKK 1.5 million per grant
Recurring call
Expected November 2021
Call opens
November
02
2020
Deadline
January
20
2021, 2pm (CET)
How to apply Apply
Call opens
02 Nov 2020
Deadline
20 Jan 2021, 2pm (CET)
How to apply
Amount
Up to DKK 1.5 million per grant
Announcement of results:
Mid April 2021
Apply

Formål

Novo Nordisk Fonden ønsker at give talentfulde forskere mulighed for – som led i deres forskerkarriere – at gennemføre forskningsprojekter af høj kvalitet og derigennem yde et væsentligt bidrag til den kunsthistoriske og kunstneriske forskning i Danmark.

Novo Nordisk Fonden indkalder med dette opslag ansøgninger til uddeling af op til fem postdocstipendier.

Forudsætninger

For at komme i betragtning til et stipendium skal ansøger have erhvervet en ph.d.-grad eller lignende kvalifikationer (f.eks. magisterkonferens suppleret med senere forskning eller anden tilsvarende forskningsaktivitet). For ansøgere, hvis ph.d.-afhandling ikke er godkendt ved ansøgningsfristen, vil ansøgninger kun blive taget i betragtning, såfremt dokumentation for at ph.d.-afhandlingen er indstillet til bedømmelse er Novo Nordisk Fonden i hænde senest 24. marts 2021. Postdoc-stipendiet kan først aktiveres, når ph.d.-graden er tildelt.
Ansøgere til det praksisbaserede stipendium kan komme i betragtning med opnået uddannelse på kandidatniveau suppleret med professionel kunstnerisk eller kuratorisk praksis og substantiel kunstnerisk eller kuratorisk produktion.

Alle ansøgere skal være tilknyttet et universitet, museum eller anden vidensinstitution (administrerende værtsinstitution) i Danmark under postdocforløbet. Ansøgere behøver ikke at være ansat ved værtsinstitutionen på ansøgningstidspunktet, men et husningstilsagn skal indsendes med ansøgningen.
Bemærk, at nogle universiteter og institutioner kan have interne ansøgningsfrister, der ligger før Novo Nordisk Fondens ansøgningsfrist og ansøgere opfordres derfor til at kontakte en relevant værtsinstitution tidligt i ansøgningsforløbet.

Ansøger må kun indsende én ansøgning for et specifikt projekt/formål pr. kalenderår.

Forskningsfelter

Der uddeles i alt op til 5 stipendier til støtte af 2-årige postdocprojekter for talentfulde forskere inden for følgende forskningsfelter:

  • 2 postdocstipendier i kunsthistorie tildeles ansøgere, hvis forskningsprojekter ligger inden for det kunsthistoriske fagområde med særligt henblik på kunsthistoriske og/eller kunstteoretiske emner. Projekterne kan relatere til alle perioder inden for en international eller dansk kontekst.
  • 2 postdocstipendium i praksisbaseret forskning i kunst og kuratering tildeles ansøgere, hvis forskningsprojekter tager udgangspunkt i ansøgernes billedkunstneriske eller kuratoriske praksis.
  • 1 postdocstipendium i kunst & naturvidenskab tildeles en ansøger, hvis forskningsprojekt går på tværs af discipliner og retter sig mod udforskning af interaktionen mellem kunsthistorie & naturvidenskab i bred forstand, herunder også bio- og lægevidenskabelige discipliner og/eller teknologi i samtidsrettede eller historiske kontekster.

Læs mere om postdocstipendierne i ansøgningsvejledningen.

Støtte

Der kan ansøges om op til DKK 1,5 mio. per stipendium til dækning af egen løn, tilskud til drift, rejseomkostninger og administrationsbidrag.

Ansøgningsproces

Det er vigtigt, at ansøger læser vejledningen grundigt og i sin helhed, inden ansøgningsprocessen startes, da denne indeholder det komplette opslag samt detaljeret information om ansøgningsprocessen.

Ansøgningen skal udfyldes og indsendes via fondens ansøgningssystem, som er tilgængeligt fra den 2. November 2020. Ansøgningen kan udfærdiges på dansk eller engelsk.