menu
https://novonordiskfonden.dk/da/grants/novo-nordisk-fondens-naturtematiske-paedagogpris/

Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris

Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris

Open for applications on
Deadline
June
12
2019
December
06
2019, 12PM (CET)
Award amount:
Up to DKK 100.000 available for granting
Announcement of results:
Reception at the Prize Recipient's childcare centre

Formål

Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig pædagogisk indsats inden for læreplanstemaet natur, udeliv og science.

Forudsætninger

Hovedkriteriet er, at kandidater har leveret en ekstraordinær pædagogisk indsats indenfor læreplanstemaet natur, udeliv og science. I udvælgelsen lægges der endvidere vægt på, at kandidater:

  • Skaber interesse og motivation for naturvidenskab og teknologi blandt børn.
  • Udvikler, anvender og videndeler inspirerende pædagogiske metoder til børns undersøgelse af tal, natur eller science.
  • Deltager aktivt i udadrettede naturtematiske aktiviteter og/eller integrerer arbejdet med natur, udeliv og science i arbejdet med andre læreplanstemaer.
  • Bidrager til at fremme et stimulerende naturfagligt miljø, der kvalificerer kolleger.

Alle kriterier behøver ikke at være mødt, for at en indstillet pædagog kan tages i betragtning.

Børn, forældre og kolleger kan komme med forslag til kandidater, men indstillingen skal foregå via den pågældendes pædagogs institutionsleder ved indsendelse af skema til Novo Nordisk Fonden. En eller flere pædagoger samt teams på op til tre personer fra samme daginstitution kan indstilles. Hvis prisen gives til et team, deles beløbet i den personlige hæderspris af prismodtagerne.

Den indstillede pædagog skal være indforstået med at blive indstillet. Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris kan ikke modtages af pædagoger fra samme daginstitution i de følgende fire år efter prismodtagelse.

Deadline for indsendelse af indstillinger er 6. december 2019 kl. 12.

Prismodtagere besluttes efter evaluering af en komite nedsat af Novo Nordisk Fonden.

Støtte

Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris uddeles årligt og er delt i to priser; en til en pædagog øst for Storebælt og en til en pædagog vest for Storebælt. Hver pris består af en sum på DKK 100.000 bestående af en personlig hæderspris på DKK 50.000 og DKK 50.000 til institutionen. Andelen, som tilfalder institutionen, skal anvendes til udvikling af det pædagogiske arbejde med det naturfaglige læreplanstema (fx indkøb af udstyr til teknik- eller naturundersøgelser, opgradering af lokaler/udeområde eller efteruddannelse).

Prisen er rettet mod pædagoger på danske daginstitutioner. Pædagoger, der arbejder med science- og naturpædagogiske tilgange, kan komme i betragtning. Det kan fx være undersøgelser og eksperimenter i hverdagen, hvor børn og voksne har en fælles opmærksomhed på naturfænomener og teknologi.

Komite for Novo Nordisk Fondens Undervisningspriser
Claus Michelsen, Thorleif Frøkjær, Marianne Johansson, Helle Houkjær
Contact
Charlotte Drusebjerg
Administrator
+45 3527 6565