menu
https://novonordiskfonden.dk/da/grants/novo-nordisk-fondens-pris-til-naturfagsundervisere-paa-paedagoguddannelsen/

Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Pædagoguddannelsen

Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Pædagoguddannelsen

Area
Education and Outreach
Place of research
Denmark
Amount
DKK 250.000
Call opens
August
16
2021
Deadline
November
26
2021, 12pm (CET)
Apply
Call opens
16 Aug 2021
Deadline
26 Nov 2021, 12pm (CET)
Amount
DKK 250.000
Announcement of results:
April 6, 2022

Formål

Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig indsats med at uddanne og kvalificere landets fremtidige pædagoger, der arbejder med natur, udeliv og science.

Forudsætning

Prisen er rettet mod undervisere på de danske professionshøjskolers pædagoguddannelser. Undervisere, der underviser inden for specialiseringen dagtilbudspædagogik med et særligt fokus på science-pædagogik, matematisk opmærksomhed og bæredygtighed kan komme i betragtning.

Hovedkriteriet er, at kandidater har leveret en særlig indsats inden for et eller flere af disse fokusområdet. I udvælgelsen lægges der endvidere vægt på, at kandidater:

  • Uddanner, kvalificerer og motiverer fremtidige pædagoger
  • Udvikler, anvender og videndeler inspirerende naturfagsdidaktiske metoder
  • Indgår i samarbejder i forhold til flere fokusområder og/eller om overgang fra daginstitution til grundskole
  • Bidrager til at fremme et stimulerende naturfagligt miljø, der kvalificerer studerende og kolleger.

Alle kriterier behøver ikke at være mødt, for at en indstillet underviser kan tages i betragtning.

Pædagogstuderende og kolleger kan komme med forslag til kandidater, men indstillingen skal foregå via uddannelsesleder, dekan eller rektor på den enkelte professionshøjskole.

Der må gerne indstilles flere kandidater til Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Pædagoguddannelsen fra samme professionshøjskole, og tidligere indstillede kandidater, der ikke har modtaget prisen, må gerne genindstilles.

Deadline for indsendelse af indstillinger er 26. november 2021 kl. 12.00

Prismodtagerne udvælges af Komite for Novo Nordisk Fondens Undervisningspriser og vil blive kontaktet direkte i løbet af februar 2022. Priserne overrækkes ved årets Big Bang Konference.

Støtte

Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Pædagoguddannelsen uddeles årligt. Prisen består af en sum på DKK 250.000, herunder af en personlig hæderspris på DKK 50.000 og DKK 200.000 til professionshøjskolen. Andelen, som tilfalder professionshøjskolen, skal anvendes til udvikling af den naturfaglige undervisning (fx indkøb af eksperimentelt udstyr, ekskursioner, opgradering af lokaler/inventar eller udviklingsprojekter). Deltagelse og ophold til Big Bang konferencen 2022 for prismodtager indgår også i prisen.