menu
https://novonordiskfonden.dk/da/grants/novo-nordisk-fondens-pris-til-naturfagsundervisere-paa-paedagoguddannelsen/

Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Pædagoguddannelsen

Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Pædagoguddannelsen

Area
Education and Outreach
Place of research
Denmark
Amount
DKK 250.000
Call opens
March
18
2020
Deadline
November
27
2020, 12pm (CET)
Apply
Call opens
18 Mar 2020
Deadline
27 Nov 2020, 12pm (CET)
Amount
DKK 250.000
Announcement of results:
March 24, 2021
Apply

Formål

Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig indsats med at uddanne og kvalificere landets fremtidige pædagoger, der arbejder med natur, udeliv og science.

Forudsætning

Prisen er rettet mod undervisere på de danske professionshøjskolers pædagoguddannelser. Undervisere, der underviser inden for specialiseringen dagtilbudspædagogik med et særligt fokus på science-pædagogik, matematisk opmærksomhed og bæredygtighed kan komme i betragtning.

Hovedkriteriet er, at kandidater har leveret en særlig indsats inden for et eller flere af disse fokusområdet. I udvælgelsen lægges der endvidere vægt på, at kandidater:

  • Uddanner, kvalificerer og motiverer fremtidige pædagoger
  • Udvikler, anvender og videndeler inspirerende naturfagsdidaktiske metoder
  • Indgår i samarbejder i forhold til flere fokusområder og/eller om overgang fra daginstitution til grundskole
  • Bidrager til at fremme et stimulerende naturfagligt miljø, der kvalificerer studerende og kolleger.

Alle kriterier behøver ikke at være mødt, for at en indstillet underviser kan tages i betragtning.

Pædagogstuderende og kolleger kan komme med forslag til kandidater. Prisen uddeles efter indstilling fra institutionsbestyrelse eller ledelse på den enkelte professionshøjskole.

Der må gerne indstilles flere kandidater til Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Pædagoguddannelsen fra samme professionshøjskole, og tidligere indstillede kandidater, der ikke har modtaget prisen, må gerne genindstilles.

Indstil kandidat til Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Pædagoguddannelsen

Deadline for indsendelse af indstillinger er 27. november 2020 kl. 12.00

Prismodtagere besluttes efter evaluering af en komite nedsat af Novo Nordisk Fonden.

Støtte

Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Pædagoguddannelsen uddeles årligt. Hver pris består af en sum på DKK 250.000 bestående af en personlig hæderspris på DKK 50.000 og DKK 200.000 til professionshøjskolen. Andelen, som tilfalder professionshøjskolen, skal anvendes til udvikling af den naturfaglige undervisning (fx indkøb af eksperimentelt udstyr, ekskursioner, opgradering af lokaler/inventar eller udviklingsprojekter). Deltagelse og ophold på Big Bang konferencen 2021 for prismodtager indgår også i prisen.